Inhoud

Provinciale financiën

De ontwikkeling van het provinciale takenpakket kan onder andere worden geïllustreerd aan de hand van ontwikkelingen in de provinciale inkomsten en uitgaven. Provinciale taken zijn zowel in de breedte als de diepte gegroeid. In de breedte vanwege de opname

van nieuwe taken; in diepte vanwege verdere bestedingsuitbreidingen op bestaande taakgebieden. Bij een bespreking van de provinciale financiën zullen wij vooral aandacht besteden aan de ontwikkeling ervan, aan de structuur van inkomsten en uitgaven. Voorts maken we enkele vergelijkingen met ontwikkelingen bij andere subnationale overheidsorganen. Voor een bespreking van de juridische regeling en grondslag van de provinciale financiën (vooral hoofdstukken XIII tot en met XVI Provinciewet) volstaan wij met te verwijzen naar de Info Statenleden (zie literatuur paragraaf 2).

Scroll naar boven