Kabinet Thorbecke I

beëdigd:

1-11-1849

ontslag aangeboden:

16-4-1853.

Reden aftreden: Tijdens de Aprilbeweging heeft de Koning geweigerd aan adressanten, die bij hem waren toegelaten. het antwoord te geven, dat het ministerie voor hem had voorbereid. In een brief maakte het ministerie daarop aanmerking en vroeg tegelijkertijd ontheffing uit het ministerschap, tenzij de Koning alsnog in het openbaar het antwoord gaf dat het ministerie wenste. De Koning had intussen een nieuw ministerie gevormd en verleende het gevraagde ontslag.

afgetreden:

19-4-1853

zittingsduur kabinet:

1265 dagen

Ministers

BtZ

Mr. H. van Sonsbeeck (1-11-1849 – 16-10-1852) Reden aftreden: Verwerping door de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst met Frankrijk tot wering van de nadruk van wetenschappelijke en letterkundige werken.

Mr. J. P. P. baron van Zuylen van Nijevelt (16-10-1852 – 19-4-1853)

J

Mr. J. T. H. Nedermeijer ridder van Rosenthal (1-11-1849 – 15-7-1852) Reden aftreden: Verwerping door de Tweede Kamer van artikel 1 van het wetsontwerp betreffende samenstelling der rechterlijke macht en het beleid der justitie.

Mr. M. P. H. Strens (15-7-1852 – 19-4-1853)

BnZ

Dr. Mr. J. R. Thorbecke

M

E. Lucas (1-11-1849 – 20-4-1851) Reden aftreden: Bestrijding van zijn voorstel over de schipsluis te Willemsoord,

Jhr. J. T. van Spengler (a.i.) (20-4-1851 – 1-11-1851) (zie O)

J. Enslie (1- 11-1851 – 19-4-1853)

F

Mr. P. P. van Bosse

O

Jhr. J. T. van Spengler (1- 11- 1849 – 15-7-1852) (zie M) Reden aftreden: Verwerping door de Tweede Kamer van het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent hei bouwen, planten en het maken van andere werken binnen zekere afstand van vestigingwerken.

H. F. C. baron Forstner van Dambenoy (15-7-1852 – 19-4-1853)

K

C. F. Pahud

HE

Mr. J. T. H. Nedermeijer ridder van Rosenthal (voort.) (1-11-1849 – 15-7-1852) (zie J)

Mr. P. P. van Bosse (voor].) (15-7-1952 – 19-4-1853) (zie F)

RKE

Mr. H. van Sonsbeeek (voort.) (1-11-1849 – 16-10-1852) (zie BtZ)

Mr. M. P. H. Strens (voort.) (16-10-1852 – 19-4-1853) (zie J)

Scroll naar boven