Niet-christenen van diverse pluimage

Naast protestanten in diverse gedaanten en rooms-katholieken heeft Nederland van oudsher belangrijke niet-christelijke godsdiensten onderdak verschaft. Tot de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog waren dat vooral de joden, sinds de jaren zestig vestigden zich in toenemende mate andere niet-christenen in ons land: islamieten, hindoes en boeddhisten. In omvang vormen de islamieten inmiddels de vierde godsdienstige groepering, na katholieken, hervormden en (synodaal) gereformeerden.

Zie:

  • J. Lucassen en R. Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders: immigranten in Nederland 1550-1993, Amsterdam, 1994\
  • H. Knippenberg, De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden, Assen, 1992. 

Gedurende de periode 1989-1994 bestond bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een zogenaamd prioriteitsprogramma Etnische Minderheden, voortzetting van een sinds 1983 lopend speciaal programmavooronderzoek naar etnische minderheden. Binnen dat prioriteitsprogramma zijn vier thema’s onderzocht, waaronder het thema Godsdienst van etnische minderheden in Nederland. In totaal veertien onderzoeksprojecten zijn geconcretiseerd: vijf over moslims in het algemeen, vijf over Marokkaanse moslims, twee over Turkse moslims, één over Molukkers en één over Hindoes. De resultaten van deze projecten zijn zoveel mogelijk in de tekst en/of literatuurlijsten verwerkt. Voor een compleet overzicht, zie: Etnische minderheden en wetenschappelijk onderzoek. Rapportage ter gelegenheid van het aflopen van het NWO-prioriteitsprogramma Etnische Minderheden, NWO-commissie voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland op het terrein van de etnische minderheden, Den Haag, 1994.

Scroll naar boven