Alfabetisch overzicht

Vrije gemeenten en zelfstandige plaatselijke kerken zijn in dit overzicht niet opgenomen. De statistische gegevens zijn over het algemeen ontleend aan de meest recente opgaven van de betreffende kerkelijke organisatie zelf; informatie over leer en organisatie en literatuur wordt alleen verschaft voor zover niet eerder gegeven. Meer gedetailleerde inlichtingen verschaffen de in paragraaf 1.1 opgegeven encyclo-pedische werken en natuurlijk de onder „informatie” vermelde jaarboekjes.

Scroll naar boven