Inhoud

LSP, VDB, PvdA, VVD en D66

De liberale vrouwen organiseerden zich rond 1921 in de Vrouwengroep van de Vrijheidsbond in de Liberale Staats Partij (LSP) en in de Vrijzinnig-Democratische Vrouwen Club in de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), opgericht in 1917 door Aletta Jacobs. Met de oprichting van één liberale partij, de Partij van de Vrijheid (PvdV), na de Tweede Wereldoorlog, werd de organisatie Vrouwen in de Partij van de Vrijheid opgericht. Deze werd na oprichting van de VVD in 1948 gewijzigd in Organisatie Vrouwen in de VVD, welke nu nog bestaat. Binnen D66 functioneert geen formeel aangesloten vrouwenorganisatie, maar het Politiek Emancipatie Activiteiten Centrum (PEAC), legt zich onder meer toe op de politieke integratie van vrouwen.

Voor vrouwen(organisaties) in de liberale partijen, zie:

  • H. van de Velde, Vrouwen van de partij. De integratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland, 1919-1990, Leiden, DSWO press, 1994, hoofdstuk 5, 6 en 7
  • M. L. Tiesinga e.a. (red.), Emancipatie in de jaren negentig, Zutphen, 1991 (over onder andere vrouwen in D66)
  • E. Sijses, De VVD en de emancipatie van de vrouw, Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1984.
Scroll naar top