Rekrutering en carrière: deskundigheid

In gebureaucratiseerde organisaties is deskundigheid de belangrijkste grondslag bij rekrutering voor functies, zowel in de particuliere als in de publieke sector. Deze deskundigheid wordt beoordeeld naar genoten opleiding en ervaring. In sommige overheidsorganisaties wordt voor bepaalde functies vóór intreding een speciale opleiding verplicht gesteld en een vergelijkend examen afgenomen. Dit gebeurt wanneer men meent dat deze functies een deskundigheid vragen waarvoor men in het reguliere onderwijs in onvoldoende mate is voorbereid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de buitenlandse dienst. Wil men voor functies bij de directoraten-generaal van de Europese Commissie in aanmerking komen dan dient een vergelijkend examen (het zogeheten concours) te worden afgelegd. Het proces van rekrutering, selectie en carrière is in hoge mate gebureaucratiseerd, in ons land vooral sinds het midden van de negentiende eeuw.

Scroll naar boven