Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika tellen 156 gemeenten, verdeeld in vier particulier-synodale ressorten (zuid, zuidwest, noordwest en oost) en twaalf classicale. Zij hebben 55 dienstdoende predikanten en tellen 99.185 zielen. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika hebben de Drie Formulieren van Eenheid als grondslag, hanteren de Dordtse Kerkenorde en gebruiken de bijbel in de Statenvertaling en de psalmberijming van 1773.

Adres: Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden.

Opleiding: Theologische School, Boezemsingel 27, 3034 EC Rotterdam.

Informatie: Kerkelijk Jaarboekje der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika.

Periodieken: De Saambinder.

Literatuur:

  • J.P. Zwemer, De bevindelijke gereformeerden, Kampen, 2001 (serie: Wegwijs)
  • J. Blaauwendraad, De leer tegen het licht, 2000
  • J. Blaauwendraad, Het is ingewikkeld geworden, 1997
  • J.P. Zwemer, In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw, Kampen, 1992
  • H. Florijn, De Ledeboerianen. Een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907, Houten, 1991
  • G.D. Pas e.a., Het braambos niet verteerd, Gouda, 1985
  • C.S.L. Janse, Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden, Houten, 1985
  • ‘k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten, Woerden, 1981
  • H.A. Hofman, Ledeboerianen en Kruisgezinden, Utrecht, 1977
  • A. van der Meiden, Welzalig is het volk, Baarn, 1976 (vierde herziene uitgave van De zwarte-kousen kerken. Portret van een onbekende bevolkingsgroep, Utrecht, 1968). 
Scroll naar boven