Literatuur arbeidsverhoudingen

 • A.Ph.C.M. Jaspers e.a.,”De gemeenschap is aansprakelijk…”. Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001, Lelystad, 2001
 • J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling, Amsterdam, 2000
 • J.A.G.M. van Genabeek, Met vereende kracht risico’s verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de negentiende eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid, Amsterdam, 1999
 • J.M. Roebroek en M. Hertogh, De beschavende invloed des tijds. Twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland, Den Haag, 1998
 • L. Brug en H. Peer (red.), Collectief geregeld. Uit de geschiedenis van de CAO, Amsterdam, 1993
 • A.L. Mok, In het Zweets uws aanschijns… Inleiding in de arbeidssociologie, Leiden/Antwerpen, 1990
 • J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1925-1914, Bergen, 1987
 • P.H.M.G. Offermans en B. Feis, Geschiedenis van het gewone volk van Nederland, Nijmegen, 1975
 • J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecht (1e druk 1970, 2e en 3e druk bewerkt door C. de Galan, vanaf 4e druk bewerkt door A.F. van Zweeden, 7e druk 1990)
 • J.P. Windmuller, Labor relations in the Netherlands, Ithaca, N.Y., 1969
 • H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek: van sociaal conflict naar strategische samenwerking, Assen, 1957
 • S. Mok, De vakbeweging. Ontwikkelingsschets en problemen, Amsterdam, 1947
 • B.C. Slotemaker, Ontwikkelingstendensen in het arbeidsrecht, Amsterdam, 1946.
Scroll naar boven