Inhoud

Literatuur

Zie verder over het Juridisch kader van het Nederlandse waterbeheer:

 • “Waterschapsverkiezingen genegeerd”, in: Binnenlands bestuur (24), 20 juni 2003, pp. 19
 • BN/DeStem, “Roep om afschaffen waterschap“, 7 oktober 2003
 • J.T. van den Berg, Waterstaats- en waterschapsrecht, Deventer, 2003
 • R. van der Kluit, “Waterschappen in verandering”, in: Het Waterschap, 2002 (8), pp. 358-367
 • Raad voor het openbaar bestuur, “Water in orde. Bestuurlijk-organisatorische aspecten van integraal waterbeleid”, 2001
 • A. van Hall, “Het waterschap en zijn maatschappelijke omgeving”, in: Het Waterschap, 2001 (13), pp. 618-627
 • Y.J. van Hijum, “De trits: gewogen en te licht bevonden”, in: Het Waterschap, 2000 (10), pp. 468-475
 • G.S.A. Dijkstra, “Functioneel bestuur en het waterschap”, in: Het Waterschap, 2000/19, pp. 920-927
 • M.J.G.J.A. Boogers en P.W. Tops, “Waterschapsverkiezingen: over democratie en het bestaansrecht van waterschapen”, in: Bestuurswetenschappen, 2000 (4), pp. 288-303
 • A. van Hall, “De bestuurlijke organisatie van de waterstaat”, in: Ars Aequi, 1999 (5), pp. 333-343
 • A. Hoekstra, “Ontwikkelingen in waterschapsland”, in: Openbaar bestuur, 1998 (12), pp. 13-19
 • J.C.N. Raadschelders en Th.A.J. Toonen (red.), Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling, Hilversum, 1993. 
Scroll naar top