“Nationale uitslagen”

Hieronder worden de „nationale uitslagen” van de gemeenteraadsverkiezingen gegeven. Deze uitslagen zijn niet goed vergelijkbaar met de uitslagen van Kamerverkiezingen. Een aantal factoren is daarvoor verantwoordelijk. Ten eerste is de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, zoals gezegd, lager dan bij de Kamerverkiezingen. Dit kan consequenties hebben voor de uitslag. Ten tweede hebben landelijke kleine partijen het moeilijk bij gemeenteraadsverkiezingen. Om in alle gemeenten aan de verkiezingen deel te nemen is een goede partijorganisatie vereist, en omdat in gemeenteraden minder zetels te verdelen zijn dan in de Tweede Kamer (van 9 raadszetels in de kleinste gemeenten, tot 45 zetels in de grootste gemeenten), is een groter percentage van de stemmen nodig om een zetel te behalen.

Uitgebrachte stemmen per partij bij gemeenteraadsverkiezingen in alle Nederlandse gemeenten, in percentages, vanaf 1946.

1946

1949

1953

1958

1962

1966

1970

1974

1978

KVP

21,5

21,3

20,3

22,4

21,0

19,1

11,0

3,3

ARP

8,1

8,1

7,4

5,2

4,7

4,2

3,4

1,7

CHU

6,4

6,6

6,8

5,2

4,8

4,8

3,3

1,7

CDA

16,6

32,3

SGP

1,2

1,4

1,4

1,2

1,5

1,4

2,1

2,1

2,3

PvdA

25,7

25,2

28,0

26,2

28,2

22,2

15,4

21,5

24,4

CPN

10,8

6,9

5,2

3,3

2,8

3,1

4,0

2,9

1,9

VVD

5,4

7,6

8,1

11,6

8,4

9,0

10,0

14,8

14,1

KNP

0,6

GPV

0,6

0,6

0,5

0,6

0,8

1,1

0,9

PSP

0,9

2,8

3,5

0,9

0,7

0,9

BP

5,7

0,6

0,7

D66

4,4

0,5

3,7

PPR

0,7

2,4

1,1

DS’70

0,5

BR

0,5

PCG

6,4

8,3

8,7

8,6

7,0

3,7

0,2

PC

0,6

0,5

0,4

0,5

0,7

0,4

0,3

GG

0,6

0,9

0,9

0,9

0,5

0,1

0,3

RK

11,5

10,9

12,3

12,9

13,3

12,1

8,3

Confessioneel

7,1

Progressief

5,6

4,7

3,6

Onafhankelijk

Overig

20,9

22,9

2,5

2,8

3,0

3,5

8,7

8,4

5,7

absoluut

4775634

4463917

5268563

5806448

6083177

6664870

5191741

6124164

7041758

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

CDA

29,0

28,0

29,0

21,6

20,4

20,5

16,8

14,8

14,4

SGP

1,6

1,3

1,1

2,0

1,5

1,7

1,6

1,8

2,0

PvdA

20,9

29,0

22,0

16,9

18,6

16,0

23,5

15,7

10,3

CPN

1,8

0,4

VVD

19,5

16,1

13,5

15,5

17,6

15,8

13,7

15,7

12,2

KNP

GPV

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

PSP

1,2

0,4

D66

4,0

3,6

8,7

11,0

5,6

4,2

2,7

8,1

12,1

PPR

0,8

0,2

GL

4,6

5,6

6,1

6,1

5,9

6,7

5,3

SP

1,1

2,0

3,3

2,8

5,7

4,2

6,6

RPF

0,5

0,4

0,4

0,6

0,8

CD

0,5

2,1

0,3

CP86

0,5

0,1

CU

3,1

3,6

3,7

4,1

CU/SGP

1,2

1,0

1,3

LPF

0,3

TON

1,2

0,2

PVV

0,8

0,6

PvdA/GL

0,6

0,7

FNP

0,4

0,4

PvdA/GL/D66

0,4

0,4

PvdD

0,3

0,5

VSP

0,2

0,2

GL/D66

0,2

0,1

PvdA/D66

0,1

0,1

PvdA/GL/D66/SP

0,1

VVD/D66

0,1

0,1

 NMP

0,1

De Groenen

0,0

0,0

NCPN

0,0

PMS

0,0

NKP

0,0

NVU

0,0

OPA

0,4

Piratenpartij

0,1

Libertarische Partij

0,1

TROTS/OPA

0,0

Partij voor het Noorden

0,0

Basis Inkomen Partij (BIP)

0,0

Artikel 50

0,0

Nederland Duurzaam

0,0

JEZUS LEEFT

0,0

Groen Liberaal

0,0

Partij voor Zeeland

0,0

Partij van de Toekomst (PvdT)

0,0

Partij van de Rede – ASP

0,0

Nederland Samen

0,0

PCG

1,8

1,7

PC

0,2

0,1

GG

0,3

0,3

RK

0,5

0,2

Confessioneel

2,5

2,8

3,5

1,5

Progressief

4,4

4,5

2,1

2,1

2,6

2,8

Onafhankelijk

12,9

16,5

18,3

25,0

25,0

Lokale Partijen

23,7

27,8

Overig

12,9

13,3

0,4

0,9

0,7

0,5

0,0

absoluut

6900971

7945208

7103984

7634059

6438817

6909480

6.581.330

6.691.870

Het wettelijk voorgeschreven aantal leden van de raad varieert met het inwonertal en is altijd oneven, variërend van 9 tot 45. Dit betekent dat er in Nederland meer dan 10.000 burgers lid van een gemeenteraad zijn (zie tabel 64).

Deze verkiezingen resulteerden in de volgende politieke kleur van de gemeenteraadsleden in Nederland.

Aantal leden naar politieke kleur, 1946, 1958, vanaf 1970.

1946

1958

1970

1974

1978

1982

1986

Katholieke Volkspartij

2104

3845

Anti-Revolutionaire Partij

970

1330

Christelijk-Historische Unie

748

1257

Christen-Democratisch Appèl

799

4022

3753

3450

Staatkundig Gereformeerde Partij

199

347

358

337

307

269

186

Partij van de Arbeid

2179

2371

1996

2361

2469

2164

2790

Communistische Partij Nederland

483

122

201

129

83

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

498

1073

1037

1585

1544

2147

1754

Gereformeerd Politiek Verbond

41

55

66

58

57

63

Pacifistisch-Socialistische Partij

18

70

44

18

Democraten 66

291

57

226

269

233

Politieke Partij Radikalen

94

214

45

Reformatorisch Politieke Federatie

47

40

PC

34

42

GG

10

52

RK

814

2257

1522

1746

Conf.Gr.2

187

73

160

160

Prog.Gr.4

175

397

447

396

O1

3989

420

930

1063

955

2105

1855

Onafh.Gr.3

Totaal

11170

11638

11733

11887

12037

11767

11124

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Katholieke Volkspartij

2142

Anti-Revolutionaire Partij

1154

Christelijk-Historische Unie

1093

Christen-Democratisch Appèl

3515

2698

2404

2155

2029

1.531

1.499

Staatkundig Gereformeerde Partij

197

179

190

181

209

197

205

Partij van de Arbeid

2281

1728

1817

1360

2263

1.251

799

Communistische Partij Nederland

99

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

1485

1688

1796

1475

1428

1.432

1.098

Gereformeerd Politiek Verbond

61

65

64

Pacifistisch-Socialistische Partij

40

Boerenpartij

26

Democraten 66

663

966

442

268

181

541

824

Politieke Partij Radikaeln

43

GroenLinks

300

373

430

410

496

436

354

Socialistische Partij

70

126

190

143

341

250

440

Reformatorische Politieke Federateie

48

77

93

Centrumdemocraten

11

78

1

Centrumpartij 86

9

ChristenUnie

279

365

331

359

ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij

90

107

Trots op Nederland

61

7

Partij voor de Vrijheid

17

16

Partij van de Arbeid/GroenLinks

62

79

Frysk Nationale Partij

52

45

Partij van de Arbeid/GroenLinks/Democraten 66

44

59

Partij voor de Dieren

6

12

Verenigde Senioren Partij

12

13

GroenLinks/Democraten 66

24

17

Partij van de Arbeid/Democraten 66

11

6

Partij van de Arbeid/GroenLinks/Democraten 66/Socialistische Partij

15

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Democraten 66

11

NIeuwe Communistische Partij

3

OPA

14

VVD/D66

8

TROTS/OPA

1

Partij voor het Noorden

3

Artikel 50

1

Nederland Duurzaam

1

Partij voor Zeeland

1

PC

43

GG

52

RK

72

Conf.Gr.2

264

329

332

135

Prog.Gr.4

262

267

304

272

O1

18

32

26

34

Onafh.Gr.3

1896

2280

2067

2368

2776

Lokale Partijen

2.277

2.602

Totaal

11071

10895

10156

9080

10088

8.654

8.570

Toelichting:

1 Overige landelijke groeperingen

2 Lokale confessionele groeperingen

3 Lokale onafhankelijke groeperingen

4 Lokale progressieve groeperingen

Bron: CBS, Statistiek der verkiezingen, Gemeenteraden, Den Haag, 1946-1998; 2002: www.cbs.nl; 2006: gegevens van VNG, SGBO: “Persoonlijke gegevens raadsleden”, VNG, 2006.

Toelichting:

KVP

Katholieke Volkspartij

ARP

Anti-Revolutionaire Partij

CHU

Christelijk-Historische Unie

CDA

Christen-Democratisch Appèl; ontstaan door fusie van KVP, ARP en CHU

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

PvdA

Partij van de Arbeid

CPN

Communistische Partij van Nederland

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; heette in 1946 nog Partij van de Vrijheid

KNP

Katholieke Nationale Partij; trad in 1948 op als lijst Welter en werd later herenigd met de KVP

GPV

Gereformeerd Politiek Verbond

PSP

Pacifistisch Socialistische Partij

BP

Boerenpartij; deed in 1982 mee aan de verkiezingen onder de naam Rechtse Volkspartij

D66

Democraten ‘66

PPR

Politieke Partij Radicalen

GL

Groen Links

SP

Socialistische Partij

DS’70

Democratisch-Socialisten ‘70

BR

Binding Rechts

RPF

Reformatorische Politieke Federatie

CD

Centrumdemocraten

CP86

Centrumpartij ‘86

PCG

Protestants-Christelijke Gecombineerde lijst; indien twee of meer van de protestants-christelijke groeperingen (GPV, RPF of SGP) ge-zamenlijk zijn opgetreden, eventueel in combinatie met andere protestants-christelijke groepen.

PC

Protestants-Christelijke lijst; indien een protestants-christelijke groep een lijst heeft ingediend en niet is gebleken dat deze geldt als de officiële respectievelijk hoofdlijst van één van de bekende christelijke groeperingen.

GG

Gemengd Gecombineerde lijst; indien twee of meer van de algemeen bekende politieke groeperingen gezamenlijk zijn opgetreden en één of meer van deze groeperingen een niet-protestants christelijke groepering is, eventueel gecombineerd met één of meer lokale groepen.

RK

Rooms-Katholieke lijst; indien een rooms-katholieke groep een lijst heeft ingediend en niet is gebleken, dat deze geldt als de officiële respectievelijk hoofdlijst van één van de bekende christelijke groeperingen.

Confessioneel

Combinatie van Christelijke Partijen; indien een gecombineerde lijst is uitgekomen waaraan de protestants-christelijke groeperingen ARP en CHU alsmede de KVP en ook CDA hebben deelgenomen.

Progressief

Indien een gecombineerde lijst is uitgekomen van twee of meer van de algemeen bekende groeperingen CPN, D66, PPR, PSP, GroenLinks en PvdA.

Onafhankelijk

Onafhankelijken; indien uitsluitend de naam van de lijstaanvoerder (lijsttrekker) is vermeld en een specificatie naar kerkelijke of politieke gezindte niet mogelijk bleek, of indien een lijst wordt aangeduid als een plaatselijke kiesvereniging, gemeentebelang respectievelijk algemeen belang (zonder aanduiding van kerkelijke gezindte of onder uitdrukkelijke vermelding van bijvoorbeeld neutrale middenstanders, boeren, vrijzinnnigen enz.).

Bron: CBS, Statistiek der Verkiezingen 1946, Gemeenteraden, Den Haag, 1946; idem 1949, 1953, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 en voorlopige cijfers 1994.

2010 Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2010, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Lokale Partijen

1.559.658

42.962

42.132

49.894

104.227

28.786

189.782

Partij van de Arbeid

1.035.948

53.110

49.465

45.192

75.177

23.475

120.359

Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie

1.031.983

32.136

30.083

33.673

65.288

25.741

135.163

Christen-Democratisch
Appèl

975.388

31.148

46.362

33.885

104.993

17.464

145.982

Democraten 66

531.760

15.266

9.726

14.305

32.086

11.494

67.204

GroenLinks

442.925

22.263

13.819

12.486

23.700

10.508

58.189

Socialistische Partij

273.594

11.969

4.540

4.857

19.782

5.252

33.437

ChristenUnie

247.648

21.229

16.839

11.906

42.373

9.243

45.246

Staatkundig Gereformeerde
Partij

116.371

446

350

13.992

1.767

35.419

Trots op Nederland
Lijst Rita Verdonk

81.877

348

2.877

3.428

1.600

ChristenUnie/SGP

68.163

2.762

8.378

Partij voor de Vrijheid

50.529

17.450

Partij van de Arbeid/
GroenLinks

37.208

960

5.640

Fryske Nasjonale Partij

26.841

26.841

Partij van de Arbeid/GroenLinks/
Democraten66

23.400

2.313

2.603

Partij voor de Dieren

19.717

3.162

2.912

Verenigde Senioren Partij

14.324

1.507

3.536

GroenLinks/Democraten 66

13.557

1.875

1.940

1.303

Partij van de Arbeid/Democraten 66

6.803

4.859

Partij van de Arbeid/GroenLinks/
Democraten 66/Socialistische Partij

6.533

1.549

2.225

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Democraten 66

5.159

Nederlandse Moslim Partij

3.266

1.002

De Groenen

2.911

249

NIeuwe Communistische Partij

2.177

947

282

Partij voor Mens en Spirit

1.369

Nederlandse Klokkenluiders Partij

1.336

818

91

Nederlandse Volks-Unie

975

791

Totaal

6.581.330

235.120

243.915

208.488

488.393

160.839

863.665

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Lokale Partijen

70.023

194.246

334.029

41.323

319.942

142.312

Partij van de Arbeid

58.834

195.292

236.375

26.858

111.039

40.772

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

83.231

193.287

224.274

23.623

141.560

43.924

Christen-Democratisch Appèl

61.954

101.789

168.740

29.018

161.805

72.248

Democraten 66

60.161

120.270

120.211

7.955

60.292

12.790

GroenLinks

49.979

106.314

80.645

6.913

39.551

18.558

Socialistische Partij

20.493

53.314

48.077

6.924

47.244

17.705

ChristenUnie

27.781

16.165

39.608

7.957

8.337

964

Staatkundig Gereformeerde Partij

11.687

607

34.224

13.928

3.951

Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk

7.528

23.265

19.497

15.168

8.166

ChristenUnie/SGP

6.062

2.864

40.956

7.141

Partij voor de Vrijheid

33.079

Partij van de Arbeid/GroenLinks

13.607

1.238

4.101

2.186

9.476

Fryske Nasjonale Partij

Partij van de Arbeid/GroenLinks/Democraten66

2.212

6.645

6.805

2.822

Partij voor de Dieren

7.113

6.530

Verenigde Senioren Partij

1.159

1.017

4.595

2.420

GroenLinks/Democraten 66

5.011

1.587

1.841

Partij van de Arbeid/Democraten 66

1.086

858

Partij van de Arbeid/GroenLinks/Democraten 66/Socialistische Partij

1.464

1.295

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Democraten 66

3.897

1.262

Nederlandse Moslim Partij

99

435

1.381

349

De Groenen

394

2.001

267

NIeuwe Communistische Partij

137

811

Partij voor Mens en Spirit

1.009

360

Nederlandse Klokkenluiders Partij

351

76

Nederlandse Volks-Unie

184

Totaal

477.026

1.029.873

1.407.180

173.826

929.861

363.144

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2010, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Lokale Partijen

23,7

18,3

17,3

23,9

21,3

17,9

22,0

Partij van de Arbeid

15,7

22,6

20,3

21,7

15,4

14,6

13,9

Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie

15,7

13,7

12,3

16,2

13,4

16,0

15,7

Christen-Democratisch
Appèl

14,8

13,3

19,0

16,3

21,5

10,9

16,9

Democraten 66

8,1

6,5

4,0

6,9

6,6

7,2

7,8

GroenLinks

6,7

9,5

5,7

6,0

4,9

6,5

6,7

Socialistische Partij

4,2

5,1

1,9

2,3

4,0

3,3

3,9

ChristenUnie

3,8

9,0

6,9

5,7

8,7

5,8

5,2

Staatkundig Gereformeerde
Partij

1,8

0,2

0,2

2,9

1,1

4,1

Trots op Nederland
Lijst Rita Verdonk

1,2

0,1

0,6

2,1

0,2

ChristenUnie/SGP

1,0

1,7

1,0

Partij voor de Vrijheid

0,8

10,9

Partij van de Arbeid/
GroenLinks

0,6

0,6

0,6

Fryske Nasjonale Partij

0,4

11,0

Partij van de Arbeid/GroenLinks/
Democraten66

0,4

0,5

0,3

Partij voor de Dieren

0,3

1,3

0,3

Verenigde Senioren Partij

0,2

0,9

0,4

GroenLinks/Democraten 66

0,2

0,8

0,9

0,3

Partij van de Arbeid/Democraten 66

0,1

0,6

Partij van de Arbeid/GroenLinks/
Democraten 66/Socialistische Partij

0,1

0,6

0,3

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Democraten 66

0,1

Nederlandse Moslim Partij

0,1

0,6

De Groenen

0,0

0,0

NIeuwe Communistische Partij

0,0

0,4

0,1

Partij voor Mens en Spirit

0,0

Nederlandse Klokkenluiders Partij

0,0

0,3

0,0

Nederlandse Volks-Unie

0,0

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Lokale Partijen

14,7

18,9

23,7

23,8

34,4

39,2

Partij van de Arbeid

12,3

19,0

16,8

15,5

11,9

11,2

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

17,5

18,8

15,9

13,6

15,2

12,1

Christen-Democratisch Appèl

13,0

9,9

12,0

16,7

17,4

19,9

Democraten 66

12,6

11,7

8,5

4,6

6,5

3,5

GroenLinks

10,5

10,3

5,7

4,0

4,3

5,1

Socialistische Partij

4,3

5,2

3,4

4,0

5,1

4,9

ChristenUnie

5,8

1,6

2,8

4,6

0,9

0,3

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,5

0,1

2,4

8,0

0,4

Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk

1,6

2,3

1,4

1,6

2,3

ChristenUnie/SGP

1,3

0,3

2,9

4,1

Partij voor de Vrijheid

2,4

Partij van de Arbeid/GroenLinks

2,9

0,1

0,3

1,3

1,0

0,2

Fryske Nasjonale Partij

Partij van de Arbeid/GroenLinks/Democraten66

0,2

0,5

0,7

0,8

Partij voor de Dieren

0,7

0,4

Verenigde Senioren Partij

0,2

0,1

0,3

0,3

GroenLinks/Democraten 66

0,5

0,1

0,5

Partij van de Arbeid/Democraten 66

0,1

Partij van de Arbeid/GroenLinks/Democraten 66/Socialistische Partij

0,1

0,1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie/Democraten 66

0,8

0,1

Nederlandse Moslim Partij

0,0

0,0

0,1

0,0

De Groenen

0,1

0,2

0,0

NIeuwe Communistische Partij

0,0

0,1

Partij voor Mens en Spirit

0,1

0,0

Nederlandse Klokkenluiders Partij

0,0

0,0

Nederlandse Volks-Unie

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2014, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Lokale Partijen

1.858.034

51.420

38.990

71.844

115.908

32.652

213.402

CDA

965.748

32.111

42.066

30.824

96.902

17.306

145.231

VVD

816.967

25.230

19.121

26.410

53.591

18.742

106.142

Democraten 66 (D66)

807.179

32.154

7.908

20.392

50.341

16.642

98.221

Partij van de Arbeid (PvdA)

685.735

37.726

30.528

32.840

54.065

12.959

83.713

SP (Socialistische Partij)

441.627

29.250

6.551

8.211

32.667

12.633

50.060

GROENLINKS

360.114

20.272

8.239

9.928

20.793

6.408

49.594

ChristenUnie

271.368

24.201

16.153

14.859

50.181

10.559

53.790

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

131.270

523

430

15.714

2.589

43.173

ChristenUnie/SGP

83.420

3.077

9.496

PvdA/GroenLinks

47.586

2.386

4.206

Partij voor de Vrijheid

42.378

14.440

Partij voor de Dieren

35.055

4.090

5.341

PvdA/D66/GroenLinks

27.376

1.525

2.279

6.550

OPA

27.165

401

2.891

3.098

2.678

FNP

23.573

23.573

Verenigde Senioren Partij

14.016

5.002

TROTS (Trots op Nederland)

11.628

732

D66/GroenLinks

9.158

1.059

1.926

1.120

Piratenpartij

8.053

1.188

798

182

PvdA/D66

5.294

5.294

Libertarische Partij (LP)

3.344

867

196

219

VVD/D66

3.255

TROTS/OPA

2.072

Partij voor het Noorden

1.700

1.700

De Groenen

1.534

Basis Inkomen Partij (BIP)

1.445

294

Artikel50

1.269

255

140

Nederland Duurzaam

1.154

JEZUS LEEFT

1.107

104

Groen Liberaal

800

800

Partij voor Zeeland

655

Partij van de Toekomst (PvdT)

459

Partij van de Rede (ASP

277

277

Nederland Samen

55

55

Totaal

6.691.870

261.372

195.833

217.664

496.897

154.291

884.341

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Lokale Partijen

1.858.034

101.601

259.792

394.501

45.425

329.144

203.355

CDA

965.748

68.050

104.864

153.456

28.756

149.099

97.083

VVD

816.967

75.196

152.618

156.887

20.799

120.360

41.871

Democraten 66 (D66)

807.179

100.898

192.658

172.779

10.140

78.712

26.334

Partij van de Arbeid (PvdA)

685.735

40.445

132.694

137.247

18.187

64.462

40.869

SP (Socialistische Partij)

441.627

35.084

70.961

73.157

11.695

69.949

41.409

GROENLINKS

360.114

44.617

88.073

59.573

4.345

29.982

18.290

ChristenUnie

271.368

35.400

19.595

29.736

8.414

8.480

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

131.270

17.847

678

29.562

16.299

4.455

ChristenUnie/SGP

83.420

9.854

3.351

49.964

7.678

PvdA/GroenLinks

47.586

13.834

2.793

10.078

2.029

8.975

3.285

PVV (Partij voor de Vrijheid)

42.378

27.938

Partij voor de Dieren

35.055

3.426

8.944

13.254

PvdA/D66/GroenLinks

27.376

3.367

1.709

9.720

2.226

OPA

27.165

2.400

1.650

3.285

2.433

2.989

5.340

FNP

23.573

Verenigde Senioren Partij

14.016

2.085

4.900

2.029

TROTS (Trots op Nederland)

11.628

190

5.243

3.294

1.415

754

D66/GroenLinks

9.158

1.969

1.634

1.450

Piratenpartij

8.053

5.606

279

PvdA/D66

5.294

Libertarische Partij (LP)

3.344

331

667

1.064

VVD/D66

3.255

3.255

TROTS/OPA

2.072

2.072

Partij voor het Noorden

1.700

De Groenen

1.534

1.427

107

Basis Inkomen Partij (BIP)

1.445

456

695

Artikel50

1.269

475

399

Nederland Duurzaam

1.154

469

685

JEZUS LEEFT

1.107

469

534

Groen Liberaal

800

Partij voor Zeeland

655

655

Partij van de Toekomst (PvdT)

459

459

Partij van de Rede (ASP

277

Nederland Samen

55

Totaal

6.691.870

555.438

1.058.805

1.324.766

176.855

884.393

481.215

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2014, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Lokale Partijen

27,8

19,7

19,9

33,0

23,3

21,2

24,1

CDA

14,4

12,3

21,5

14,2

19,5

11,2

16,4

VVD

12,2

9,7

9,8

12,1

10,8

12,2

12,0

Democraten 66 (D66)

12,1

12,3

4,0

9,4

10,1

10,8

11,1

Partij van de Arbeid (PvdA)

10,3

14,4

15,6

15,1

10,9

8,4

9,5

SP (Socialistische Partij)

6,6

11,2

3,4

3,8

6,6

8,2

5,7

GROENLINKS

5,4

7,8

4,2

4,6

4,2

4,2

5,6

ChristenUnie

4,1

9,3

8,3

6,8

10,1

6,9

6,1

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

2,0

0,3

0,2

3,2

1,7

4,9

ChristenUnie/SGP

1,3

2,0

1,1

PvdA/GroenLinks

0,7

1,6

0,5

PVV (Partij voor de Vrijheid)

0,6

9,4

Partij voor de Dieren

0,5

1,6

0,6

PvdA/D66/GroenLinks

0,4

0,8

0,5

0,7

OPA

0,4

0,2

0,6

2,0

0,3

FNP

0,4

12,0

Verenigde Senioren Partij

0,2

0,6

TROTS (Trots op Nederland)

0,2

0,1

D66/GroenLinks

0,1

0,4

0,9

0,1

Piratenpartij

0,1

0,5

0,2

0,0

PvdA/D66

0,1

0,6

Libertarische Partij (LP)

0,1

0,3

0,0

0,0

VVD/D66

0,1

TROTS/OPA

0,0

Partij voor het Noorden

0,0

0,7

De Groenen

0,0

Basis Inkomen Partij (BIP)

0,0

0,1

Artikel50

0,0

0,1

0,0

Nederland Duurzaam

0,0

JEZUS LEEFT

0,0

0,0

Groen Liberaal

0,0

0,5

Partij voor Zeeland

0,0

Partij van de Toekomst (PvdT)

0,0

Partij van de Rede (ASP

0,0

0,1

Nederland Samen

0,0

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Lokale Partijen

27,8

18,3

24,5

29,8

25,7

37,2

42,3

CDA

14,4

12,3

9,9

11,6

16,3

16,9

20,2

VVD

12,2

13,5

14,4

11,8

11,8

13,6

8,7

Democraten 66 (D66)

12,1

18,2

18,2

13,0

5,7

8,9

5,5

Partij van de Arbeid (PvdA)

10,3

7,3

12,5

10,4

10,3

7,3

8,5

SP (Socialistische Partij)

6,6

6,3

6,7

5,5

6,6

7,9

8,6

GROENLINKS

5,4

8,0

8,3

4,5

2,5

3,4

3,8

ChristenUnie

4,1

6,4

1,9

2,2

4,8

1,0

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

2,0

3,2

2,2

9,2

0,5

ChristenUnie/SGP

1,3

1,8

0,3

3,8

4,3

PvdA/GroenLinks

0,7

2,5

0,3

0,8

1,2

1,0

0,7

PVV (Partij voor de Vrijheid)

0,6

2,1

Partij voor de Dieren

0,5

0,6

0,8

1,0

PvdA/D66/GroenLinks

0,4

0,3

0,1

1,1

0,5

OPA

0,4

0,4

0,2

0,3

1,4

0,3

1,1

FNP

0,4

Verenigde Senioren Partij

0,2

0,4

0,4

0,2

TROTS (Trots op Nederland)

0,2

0,0

0,3

0,2

0,2

D66/GroenLinks

0,1

0,2

0,1

0,2

Piratenpartij

0,1

0,5

0,0

PvdA/D66

0,1

Libertarische Partij (LP)

0,1

0,1

0,1

0,1

VVD/D66

0,1

0,6

TROTS/OPA

0,0

0,2

Partij voor het Noorden

0,0

De Groenen

0,0

0,1

0,0

Basis Inkomen Partij (BIP)

0,0

0,1

0,1

Artikel50

0,0

0,0

0,1

Nederland Duurzaam

0,0

0,1

0,1

JEZUS LEEFT

0,0

0,0

0,1

Groen Liberaal

0,0

Partij voor Zeeland

0,0

0,4

Partij van de Toekomst (PvdT)

0,0

0,1

Partij van de Rede (ASP

0,0

Nederland Samen

0,0

Totaal

Scroll naar boven