Inhoud

Inleiding

Een uitgebreide beschouwing over de Europese Gemeenschap betreffende de structuur, organisatie, werkwijze, bevoegdheden, taken en bestuurlijke en politieke relatie met de nationale overheid valt buiten de reikwijdte van deze bijdrage. Daar de Europese Gemeenschap met de verdergaande Europese integratie echter steeds meer aan belang wint, wordt in deze paragrafen wel een korte uitleg gegeven van de financiën van de Gemeenschap en de financiële relatie met de nationale overheid. Voor een goed begrip hiervan zal een korte opsomming worden gegeven van de instellingen van de Europese Gemeenschap. Voor een uitgebreidere beschouwing over de buitenlandse betrekkingen van Nederland, waaronder de Europese Gemeenschap, wordt verwezen naar deel A van het Compendium.

Scroll naar top