Inhoud

Organisaties van uitgevers

De gezamenlijke belangen van eigenaars en directeuren van dagbladen worden sinds maart 1910 behartigd door de Vereeniging van uitgevers en dagbladen De Nederlandsche Dagbladpers (NDP). In de daaropvolgende jaren kwamen tevens organisaties tot stand van andere belanghebbenden: de Vereeniging De Nederlandsche Periodieke Pers ( 1912), (organisatie van uitgevers van nieuwsbladen en tijdschriften, tegenwoordig zijn de uitgevers van nieuwsbladen verenigd in de Vereniging de Nederlandse Nieuwsbladpers), de Vereeniging van Erkende Advertentiebureaux (19l5), en de Bond van Adverteerders (1919). Deze Bond richtte in 1921 het Bureau voor Oplaag-Contrôle op. In 1935 werd een centrale informatiebron voor dagbladadverteerders en advertentiebureaus opgericht: het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (CEBUCO) van de NDP. Sinds 1937 houdt dit Bureau zich ook bezig met marktanalyse, en is het dé marketorganisatie van de Nederlandse dagbladen.

Zie: Cebuco, Geen dag; nationaal dagbladonderzoek 1966. Het lezen van dagbladen en de aandacht voor dagbladadvertenties, Amsterdam, 1967 (met Engelse en Duitse samenvatting);Cebuco, Het antwoord op elke vraag over het Cebuco, Amsterdam, 1989.

Scroll naar top