Inhoud

Over het functioneren

 • C. Hoetink, Macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945, Uitgeverij Vantilt, 2016
 • R.B. Andeweg en J.J.A. Thomassen, Binnenhof van binnenuit. Tweede Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie, Den Haag, 2007
 • W. Breedveld, Tegenmacht gevraagd. Voor de noodzakelijke herovering van het parlement, Amsterdam, 2000
 • E.C.M. Jurgens en J.A. van Schagen (red.), Tweede Kamer op orde. Beschouwingen over het herziene Reglement van orde, ’s-Gravenhage, 1993
 • G.H. Hagelstein en J.A. van Schagen, Parlementaire controle; Deetman vs. Dolman, in: Namens, 1991, nr. 1, pp. 17-29
 • G.H. Hagelstein, De parlementaire commissies, Nederlands parlementsrecht, monografie 6, Groningen, 1991
 • H.M. Franssen en J.A. van Schagen, Over de orde, mijnheer de Voorzitter. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegelicht aan de hand van de praktijk, ’s-Gravenhage, 1990
 • A. Postma en A.H.J. Strak, De Reglementen van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Teksten en vergelijking, Groningen, 1989, 2 delen
 • G. Visscher, De bijzondere positie van het parlement. Ministeriële bemoeienis met de uitgaven van de Tweede en Eerste Kamer, in: Acta Politica, 22 (1987), pp. 271-292
 • G. Visscher, Versterking van de parlementaire controle. Kanttekeningen bij het OOW-rapport, in: Bestuur, maandblad voor overheidskunde, 1986, nr. 2, pp. 34-41
 • E. H. T. M. Nijpels, Over het functioneren van de Tweede Kamer, in: Intermediair, 1985, nr.15, pp.29-31
 • H. Daudt, Hervormingen van het parlement, in: H. Daudt e.a, Leden van de Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1981, pp. 311-325
 • E. van Thijn, Overleeft de parlementaire democratie 1984?, in: Socialisme en Democratie, 33 (1976), pp.103 -113
 • H. A. van Wijnen, Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement, in: Socialisme en Democratie, 32 (1975), pp.95-113
 • C. Th. de Smit, De bewerktuiging van het parlement, in: Politiek, parlement en democratie, Deventer,1975, pp.219-225
 • L. van Waasbergen, De vaste commissies in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in: Acta Politica, 9 (1974), pp. 162-182
 • W.H. de Beaufort, De uitgaven van het parlement, in: Openbare Uitgaven, 6 (1974), pp. 47-76
 • A. Lijphart, Hervorming van het parlement in vergelijkend perspectief, in: Socialisme en Democratie, 30 (1973), pp. 311-318
 • H. Th. J. F. van Maarseveen, Iets over de staatsrechtelijke ontwikkelingen sinds 1945, in: Bestuurswetenschappen, 24 (1970), pp.147-174
 • J.G. Pippel, Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en toepassing, ´s-Gravenhage, 1950 en 1954, derde vermeerderde druk. 
Scroll naar top