Tenuitvoerlegging

Na de fase van de vervolging en de berechting volgt die van de tenuitvoerlegging van sancties. Eerst wordt aandacht besteed aan de sancties voor meerderjarigen. Daarna zijn de minderjarigen aan de beurt. Tenslotte wordt ingegaan op sancties waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen meerder- en minderjarigen en de sancties tegen rechtspersonen.

Scroll naar boven