Inhoud

Kabinet Balkenende I

beëdigd:

22-07-2002

ontslag aangeboden

16-10-2002

reden aftreden

Binnen het kabinet ontstond een vertrouwensbreuk tussen enkele ministers van de LPF. Mede op basis van overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen over het aftreden van twee LPF-ministers en de aanhoudende discussies binnen en rond de LPF-fractie en de LPF-partij trok de minister-president de conclusie dat er geen basis meer was voor een verdere vruchtbare en duurzame samenwerking binnen de coalitie.

afgetreden

27-5-2003

zittingsduur kabinet

309 dagen

Formatie

17-5-2002:

Mr. J.P.H. Donner

informateur

CDA

3-7-2002:

Mr. dr. J.P. Balkenende

formateur

CDA

duur formatie:

66 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

6 CDA, 4 LPF (sedert 16-10-2002: 2 LPF), 4 VVD

staatssecretarissen:

5 CDA, 5 LPF, 4 VVD

Ministers

MP

Mr. Dr. J.P. Balkenende

CDA

Vice-MP

Dr. E.J. Bomhoff (22-7-2002 – 16-10-2002) Reden aftreden: spanningen in de LPF-Partij, de LPF-fractie en de LPF-vertegenwoordiging in het kabinet

LPF

R.H. de Boer (16-10-2002 – 27-5-2003)

LPF

Vice-MP

J.W. Remkes

VVD

AZ

Mr. Dr. J.P. Balkenende (zie MP)

CDA

BtZ

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

CDA

J

Mr. J.P.H. Donner

CDA

BnZ

J.W. Remkes (zie Vice-MP)

VVD

OCW

mevr. M.J.A. van der Hoeven

CDA

Fin

Drs. J.F. Hoogervorst

VVD

D

Mr. A.H. Korthals (22-7-2002 – 12-12-2002) Reden aftreden: het oordeel van de parlementaire enquêtecommissie dat hij als minister van justitie in 2001 de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd.

VVD

H.G.J. Kamp (12-12-2002 – 27-5-2003)

VVD

VROM

H.G.J. Kamp

VVD

VW

R.H. de Boer (zie Vice-MP)

LPF

EcZ

Mr. H.Ph.J.B. Heinsbroek (22-7-2002 –16-10-2002) Reden aftreden: spanningen in de LPF-Partij, de LPF-fractie en de LPF-vertegenwoordiging in het kabinet

LFP

Drs. J.F. Hoogervorst (16-10-2002 – 27-5-2003)

VVD

LNV

Dr. C.P. Veerman

LNV

SZW

Mr. A.J. de Geus

CDA

VWS

Dr. E.J. Bomhoff (zie Vice-MP) (22-7-2002 –16-10-2002)

LPF

Mr. A.J. de Geus (16-10-2002 – 27-5-2003)

CDA

ZP

Mr. H.P.A. Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie)

LPF

Staatssecretarissen

BtZ

Mr. drs. A. Nicolaï

VVD

BtZ

A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven

CDA

BnZ

R.H. Hessing

LPF

OCW

Mr. drs. C.H.J. van Leeuwen

LPF

OCW

mevr. Drs. A.D.S.M. Nijs MBA

VVD

Fin

Drs. S.R.A. van Eijck

LPF

D

C. van der Knaap

CDA

VROM

Drs. P.L.B.A. van Geel

CDA

VW

Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

VVD

EcZ

Mr. drs. J.G. Wijn

CDA

LNV

Ir. B.J. Odink

LPF

SZW

Drs. M. Rutte

VVD

SZW

mevr. R.R.P. Bijlhout (22-7-2002 – 22-7-2002) Reden aftreden: zij was, in tegenstelling tot haar eerdere verklaringen, ook na de decembermoorden actief in de Volksmilitie van de Surinaamse legerleider Bouterse.

LPF

K.L. Phoa (9-9-2002 – 27-5-2003)

LPF

VWS

Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp

CDA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 93 (62%)

Scroll naar top