Inhoud

Literatuur

  • F. van Waarden, Het schap als maat voor band van maatschappij en staat, in: Economisch Statistische Berichten, 11-10-1995, 904-907
  • Sociaal-Economische Raad, Toekomst van het pbo-bestel. Advies inzake de toekomst van het pbo-stelsel, Den Haag, 1997
  • E.M.H. Hirsch Ballin, Gronden voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de agrarische sector. Preadvies voor De Vereniging voor Agrarisch Recht in: Agrarisch Recht, 56, nr. 4, 4 april 1996, 164-180
  • K. ten Have, V. Bekkers, A. Nagelkerke en P. Stoppelenburg, Het schap de maat genomen. Evaluatie-onderzoek naar het functioneren van de produkt- en de bedrijfschappen, Den Haag, 1995
  • J.C.N. Raadschelders, Vrije mededinging of monopolie: publieke regulering van private belangen voor 1945, in: G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer en J.W. van der Meer (red.), Produktschappen, bedrijfschappen onderzocht. Het functioneren van bedrijfslichamen als intermediair bestuur, Alphen a/d Rijn, 1995
  • G. Douma en J.W. van der Meer, „De pbo als bestuurlijk intermediair tussen bedrijfsleven en rijksoverheid”, in: G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer en J.W. van der Meer (red.), Produktschappen, bedrijfschappen onderzocht. Het functioneren van bedrijfslichamen als intermediair bestuur, Alphen a/d Rijn, 1995
  • G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer en J.W. van der Meer (red.), Produktschappen, bedrijfschappen onderzocht. Het functioneren van bedrijfslichamen als intermediair bestuur, Alphen a/d Rijn, 1995 (1995b)
  • G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer en J.W. van der Meer, De toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Den Haag, 1995
  • G.S.A. Dijkstra en F.M. van der Meer, Rekenkamer gooit alle vormen van functionele decentralisatie op een hoop, in: SER-Bulletin, Den Haag, 1995, pp. 16-17.
Scroll naar top