Inhoud

Literatuur

Zie verder over interne organisatie en taken van ministeries de volgende werken:

 • M. Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst. Geheimhouden, toedekken en openbaren. De rol van de Rijksvoorlichtingsdienst tussen 1945 en 1994, Den Haag, 1997
 • A.D.M. Bakker et al, Te land, ter zee en in de lucht. Een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen op het beleidsterrein militaire operatiën van het ministerie van Defensie en voorgangers 1945-1993, Den Haag, 1997
 • H.P.M. Adriaansens et al., Mosterd bij de maaltijd. 20/25 jaar Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, 1997
 • M.P.A. van Dam en R.J. Hoekstra (red.), 50 jaar Rijkvoorlichtingsdienst, Den Haag, 1996
 • A.J.G.M. Bekke, R. Bekker, A.D.J. Verhoeve, Haagse bazen. Een verkenning van de topstructuur van de ministeries, Alphen aan den Rijn, 1996
 • R. Bagchus, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1995
 • H. Knippenberg en W. van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen 1918-1993, Assen, 1993 (2e druk)
 • W. Lemstra, De secretaris-generaal. Een onderzoek naar de rol van de secretaris-generaal in het overheidsmanagement, Alphen aan den Rijn, 1993
 • B.J.S. Hoetjes, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1993
 • J.C. Burger, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1993
 • Bijlage 21.427, Handelingen Tweede Kamer 1992-1993, Raad op maat. Rapport van de Bijzondere Commissie Vraagpunten Adviesorganen, nrs. 29-30
 • N. Lammers en A. Winsemius, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1991
 • J.M. de Heer, Verkeer en Waterstaat. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1990
 • H.T. Siraa, Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1940-1963), Den Haag, 1989
 • R.J. Hoekstra, De secretaris-generaal, functie en verantwoordelijkheid, in: Bestuur. Maandblad voor overheidskunde, 1989, pp. 34-37
 • J.A. de Bruyn, Economische Zaken. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1989
 • J.N. Breunese. en L.J. Roborgh (red.), Ministeries van algemeen bestuur, Leiden, 1989 (2e druk)
 • P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne overheidsbureaucratie 1813-1940, Kampen, 1988
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Voor de Eenheid van Beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar ministerie van Algemene Zaken, Den Haag, 1987
 • H. van de Linde et al (red.), Fragmenten, Uit de geschiedenis van Binnenlandse zaken, Den Haag, 1986
 • K. Poldervaart (red.), Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1985
 • L. Oranje, De secretaris-generaal. Bijdrage tot een profielschets, in: Bestuur. Maandblad voor overheidskunde, 1985, pp. 2-9, p. 25
 • H.P.M. Jägers en W. Jansen, Het ministerie van Binnenlandse Zaken in een veranderende omgeving, in: R.W. van der Valk, Organisatieverandering in de rijksdienst, Den Haag, 1985
 • A.J. van Dooyeweert-Roth, Enige historische kanttekeningen over de taak van het departement van Binnenlandse Zaken, in Bestuurswetenschappen, Den Haag, 1976
 • A. Mulder, De leiding van de departementen onder de leiding van de minister in: J.A. Boeren et al. (red.), Politiek, parlement en democratie Opstellen voor F.J.F.M. Duynstee, Deventer, 1975, pp. 159-170
 • M.J.D. van der Voet, Enige beschouwingen over de geschiedenis van het Ministerie van Algemene Zaken, in: Bestuurswetenschappen, 1974, pp. 142-162
 • A.C. Beth, De departementen van algemeen bestuur in Nederland gedurende het tijdvak 1798-1907, Groningen, 1907
 • W.M. de Brauw, De departementen van algemeen bestuur sedert de omwenteling van 1795, Utrecht, 1864.
Scroll naar top