Inhoud

Structuur

Wat de structuur van de sociale bewegingsorganisatie betreft is de typologie van organisaties die Lammers in zijn Organisaties vergelijkenderwijs opgesteld heeft, relevant, waarbij vooral drie door hem onderscheiden typen van belang zijn, te weten de actie-organisatie, de coöperatie en de organische organisatie. Eenvoudig gezegd staat de actie-organisatie voor een kleine, jonge en weinig geformaliseerde groepering, de coöperatie voor een democratische organisatie waarin de organisatiegenoten in principe een even grote invloed op de besluitvorming hebben, en het organische regime voor een flexibele professionele organisatie.

Zie verder: C. J. Lammers, Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties, Utrecht, 1983.

Zie ook: C. J. Lammers, A. A. Mijs en W. J. van Noort, Organisaties vergelijkenderwijs. Ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties, Utrecht, 7e, geheel herziene druk, Utrecht, 1997.

Scroll naar top