Inhoud

In relatie tot andere landen

Een algemeen werk is: C.A. Tamse, Nederland en België in Europa; 1859-1871. De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten, ’s-Gravenhage, 1973.

Zie voor de betrekkingen met Duitsland:

  • F.W. Boterman en M. Vogel, Nederland en Duitsland in het interbellum. Wisselwerking en contacten. Van politiek tot literatuur, Hilversum, 2003
  • J. Houwink ten Cate, „De mannen van de daad” en Duitsland, 1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek, ’s-Gravenhage, 1995
  • J.C. Boogman, Nederland en de Duitse bond, 1815-1851, Groningen, 1955. 

Zie voor de betrekkingen met Engeland: N.C.F. van Sas, Onze natuurlijke bondgenoot. Nederland, Engeland en Europa; 1813-1831, Groningen, 1985.

Zie voor de betrekkingen met Rusland: B. Knapen, De lange weg naar Moskou, Amsterdam, 1985.

Zie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: B.H.M. Vlekke, The Netherlands and the United States, Boston, 1945.

Scroll naar top