Inhoud

1959

1959 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1959, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij

NL

GR

FR

DR

OV

IJs.Po 1

GE

Katholieke Volkspartij

1.895.914

15.280

17.697

10.880

114.170

2.981

209.136

Partij van de Arbeid

1.821.285

106.358

99.391

67.418

121.916

3.016

190.802

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

732.658

41.804

26.656

29.108

38.935

1.186

72.159

Anti-Revolutionaire Partij

563.091

43.863

56.289

24.216

40.894

2.440

59.537

Christelijk-Historische Unie

486.429

24.356

41.533

18.284

52.543

1.887

79.755

Commmunistische Partij Nederland

144.542

12.626

5.162

3.010

9.927

45

4.127

Staatkundig Gereformeerde Partij

129.678

584

1.689

389

11.147

261

23.926

Pacifistisch Socialistische Partij

110.499

4.401

4.421

1.003

3.743

99

4.530

Gereformeerd Politiek Verbond

39.972

9.099

2.795

1.836

7.627

270

2.289

Boeren-Partij

39.423

1.315

1.609

3.264

24

8.092

Bruggroep (Dissidente Communisten, lijst Wagenaar)

34.723

1.890

961

748

1.705

14

1.366

Positief Christelijke Nationale Unie (lijst van Os/Poot)

1.317

Totaal

5.999.531

261.576

256.594

158.501

405.871

12.223

655.719

UT

NH

ZH

ZE

BR

LI

Katholieke Volkspartij

90.089

266.501

270.177

32.807

532.124

334.072

Partij van de Arbeid

105.147

376.567

533.002

45.661

108.893

63.114

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

48.872

190.387

225.838

17.225

30.141

10.347

Anti-Revolutionaire Partij

43.464

84.688

165.216

19.491

18.828

4.165

Christelijk-Historische Unie

37.471

56.191

132.196

23.274

16.189

2.750

Commmunistische Partij Nederland

3.034

69.489

30.191

576

3.231

3.124

Staatkundig Gereformeerde Partij

11.793

6.462

55.135

13.779

4.245

268

Pacifistisch Socialistische Partij

5.469

52.945

29.929

647

2.433

879

Gereformeerd Politiek Verbond

3.496

3.259

6.639

1.299

938

425

Boeren-Partij

3.135

10.216

9.116

1.003

1.649

Bruggroep (Dissidente Communisten, lijst Wagenaar)

1.607

18.808

6.698

926

Positief Christelijke Nationale Unie (lijst van Os/Poot)

204

1.113

Totaal

353.781

1.136.626

1.464.137

155.762

718.671

420.070

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1959, uitgebrachte stemmen

per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

IJs.Po 1

GE

Katholieke Volkspartij

31,6

5,8

6,9

6,9

28,2

24,4

32,0

Partij van de Arbeid

30,3

40,7

38,7

42,5

30,1

24,7

29,1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

12,2

16,0

10,4

18,4

9,6

9,7

11,0

Anti-Revolutionaire Partij

9,4

16,8

21,9

15,3

10,1

20,0

9,1

Christelijk-Historische Unie

8,1

9,3

16,2

11,5

12,9

15,4

12,2

Commmunistische Partij Nederland

2,4

4,8

2,0

1,9

2,4

0,4

0,6

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,2

0,2

0,7

0,2

2,7

2,1

3,6

Pacifistisch Socialistische Partij

1,8

1,7

1,7

0,6

0,9

0,8

0,7

Gereformeerd Politiek Verbond

0,7

3,5

1,1

1,2

1,9

2,2

0,3

Boeren-Partij

0,7

0,5

1,0

0,8

0,2

1,2

Bruggroep (Dissidente Communisten, lijst Wagenaar)

0,6

0,7

0,4

0,5

0,4

0,1

0,2

Positief Christelijke Nationale Unie (lijst van Os/Poot)

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

UT

NH

ZH

ZE

BR

LI

Katholieke Volkspartij

25,5

23,4

18,5

21,1

74,1

79,5

Partij van de Arbeid

29,6

33,0

36,3

29,4

15,2

15,0

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

13,8

16,8

15,4

11,1

4,2

2,5

Anti-Revolutionaire Partij

12,3

7,5

11,3

12,5

2,6

1,0

Christelijk-Historische Unie

10,6

4,9

9,0

14,9

2,3

0,7

Commmunistische Partij Nederland

0,9

6,1

2,1

0,4

0,4

0,7

Staatkundig Gereformeerde Partij

3,3

0,6

3,8

8,8

0,6

0,1

Pacifistisch Socialistische Partij

1,5

4,7

2,0

0,4

0,3

0,2

Gereformeerd Politiek Verbond

1,0

0,3

0,5

0,8

0,1

0,1

Boeren-Partij

0,9

0,9

0,6

0,6

0,2

Bruggroep (Dissidente Communisten, lijst Wagenaar)

0,5

1,7

0,5

0,2

Positief Christelijke Nationale Unie (lijst van Os/Poot)

0,1

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

Noten:

1 IJsselmeerpolders

Scroll naar top