Inhoud

Wetenschappelijke bureaus

CDA

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Christen Unie

Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting (voortzetting van Groen van Prinstererstichting – GPV, en Marnix van St. Aldegondestichting – RPF)

D66

Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (SWB)

GL

Wetenschappelijk bureau GroenLinks

GPV

Groen van Prinsterer Stichting

PvdA

Wiardi Beckman Stichting (WBS)

RPF

Marnix van St. Aldegonde Stichting

SGP

Guido de Brèsstichting

SP

Stichting Wetenschappelijk Bureau SP

VVD

Prof. mr. B.M. Teldersstichting

Scroll naar top