Inhoud

Historische ontwikkeling

Waterbeheersing behoort samen met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de rechtspraak tot de oudste overheidstaken in ons land. Met enig overdrijven kan gesteld worden dat waterbeheersingsbeleid in Nederland een geschiedenis kent van ruim 800 jaar.

Scroll naar top