Over representatie, informatie en besluitvorming

 • G.M.W. Enthoven, Hoe vertellen we het de Kamer? : een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement, Delft, 2011
 • J.Th.J. van den Berg, ‘De aanspraak der natie’. Het koninklijk recht van Kamerontbinding en de rol van de kiezer, Maastricht, 2004
 • Th. J. Veen, De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk, Nijmegen, 2000
 • R.M.M. Kleijkers, Stemmen zonder last. De functie van het vrije mandaat in het hedendaagse staatsrecht, Maastricht, 1993
 • J. Th. J. van den Berg, Democratie onder de kaasstolp, in: Socialisme en Democratie, 42 (1985), pp.3 -11
 • M. P. C. M. van Schendelen, Over de kwaliteit van de Tweede Kamer, oratie Erasmus Universiteit, Alphen aan den Rijn,1984
 • M. P. C. M. van Schendelen, Disaffected representation in the Netherlands: a non-affected reappraisal, in: Acta Politica, 16 (1981), pp.161-197
 • J. Th. J. van den Berg, Parlement en belangengroepen, in: Justitiële Verkenningen, 23 (1979), nr.10 pp. 64-73
 • W. Veenstra, Openbare hoorzittingen in het parlement (1 jan. 1967 – 1 jan. 1975), in: Acta Politica, 11 (1976), pp. 383-405
 • J. J. A. Thomassen, Kiezers en gekozenen in een representatieve democratie, Alphen aan den Rijn,1976
 • M. P. C. M. van Schendelen, Information and decisionmaking in the Dutch parliament, in: Legislative Studies Quarterly, 1 (1976), pp. 231-250
 • M. P. C. M. van Schendelen, Parlementaire informatie, besluitvorming en vertegenwoordiging, Rotterdam,1975
 • M. P. C. M. van Schendelen, De (on-)geïnformeerde volksvertegenwoordiging, in: Intermediair, 3 oktober 1975, pp.3-9
 • W. H. de Beaufort, Parlement en adviescolleges, in: Bestuurswetenschappen, 29 (1975), pp. 463-471
 • J. J. A. Thomassen, De leden van de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van partij en kiezers, in: Acta Politica, 7 (1972), pp. 59-69
 • J. van Putten, Invloed van demonstranten op de standpunten van Tweede Kamer-leden, in: Acta Politica, 6 (1971), pp. 417-440
 • M. van Tijn-Koekebakker e.a., Verschillen in stemgedrag tussen Tweede Kamer-fracties tijdens het kabinet-Cals, in: Acta Politica, 5 (1969-1970), pp. 173-177
 • A. Hoogerwerf, De geachte afgevaardigde: over de vertegenwoordigende rol van het parlementslid, openbare les VU, Meppel, 1968
 • E. H. ’s Jacob, Representatie en mandaat in het politieke bestel, Groningen, 1966
 • J. Biemond, De grondslag der volksvertegenwoordiging, individualistisch of organisch, Amsterdam, 1922. 
Scroll naar boven