Provinciale Rekenkamer

Elke provincie heeft inmiddels een rekenkamerfunctie. Daarbij wordt intensief samengewerkt op landsdeelniveau. Er is een Noordelijke Rekenkamer voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen (www.noordelijkerekenkamer.nl), een Rekenkamer Oost-Nederland voor de provincies Gelderland en Overijssel (www.rekenkameroost.nl), een Randstedelijke Rekenkamer voor Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland (www.randstedelijke-rekenkamer.nl), een Zuidelijke Rekenkamer voor Limburg en Noord-Brabant (www.zuidelijkerekenkamer.nl) en een aparte Rekenkamer Zeeland (www.rekenkamerzeeland.nl).

Op 4 oktober 2019 diende minister Ollongren een wetsvoorstel in om de rekenkamer verplicht te stellen en de mogelijkheid van een rekenkamerfunctie af te schaffen. Zie: nieuwsbericht Compendium.

Scroll naar boven