Inhoud

Het begrip “politieke partij”

Een politieke partij kan worden omschreven met de volgende minimumdefinitie:

„Een politieke partij is een georganiseerde groep, voorzien van een officiële benaming, die als zodanig kandidaten stelt voor de verkiezingen voor openbare functies”.

Politieke partijen doen veel meer dan in deze minimumdefinitie is aangeduid (zie 1.2). Deze omschrijving maakt het evenwel mogelijk om politieke partijen te onderscheiden van andere maatschappelijke organisaties. Het onderscheidend element is de kandidaatstelling: zodra een organisatie zelf kandidaten stelt voor verkiezingen is het een politieke partij.

Scroll naar top