Inhoud

Interprovinciale samenwerking

De oudste vorm van provinciale samenwerking onder het regime van de gedecentraliseerde eenheidsstaat betreft het Interprovinciaal Overleg (IPO). De 17 verschillende IPO’s die na de oorlog zijn ontstaan op diverse beleidsterreinen, zijn inmiddels tot vier samengevoegd (1986) vanuit de behoefte aan krachtiger belangenbehartiging naar het Rijk. De vier huidige IPO’s “dekken” de belangrijkste beleidsterreinen (algemeen bestuur; milieu, water, verkeer en vervoer; ruimtelijke ordening in brede zin; en welzijn). Een overkoepelend curatorium met ambtelijk secretariaat is in Den Haag gevestigd. De provinciale samenwerking heeft onder invloed van de expansie van taken nieuwe impulsen gekregen. In de meest recente jaren hebben provincies nadrukkelijk samenwerking op bovenprovinciaal niveau gezocht ter versterking van de interprovinciale coördinatie op bepaalde beleidsterreinen. Zo zijn de drie noordelijke provincies een samenwerkingsverband aangegaan. Vanaf februari 1991 werken de drie westelijke provincies samen in de ,,Regio Randstad Holland en Utrecht”. De provinciale samenwerking beperkt zich niet alleen tot Nederland, aangezien er verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsgebieden zijn ontstaan met Duitse respectievelijk Belgische regio’s/provincies.

Scroll naar boven