Inhoud

Provinciale en regionale partijen

In de meeste provincies doen provinciale of regionale partijen mee aan de verkiezingen. Op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen staat een lijst van provinciale partijen.

Het aandeel van deze regionale of provinciale partijen in de volksvertegenwoordigingen op provinciaal niveau is erg klein. In de periode 2007-2011 zijn 13 zetels van de in totaal 564 Provinciale-Statenzetels bezet door een lid van een regionale of provinciale partij (daaronder zijn alle niet-landelijke partijen gerekend). In 2003 waren dit er 19 van de 764 in 2003.

Scroll naar top