Inhoud

Gezinsondersteunende zorg

De gezinsondersteuning in de wijk kent naast de mantelzorg twee vormen van zorg: de extramurale zorg (zorg binnen de wijk) en het vrijwilligerswerk. De voornaamste deelnemers aan de extramurale zorg zijn de huisarts, de gezinsverzorging en de wijkverpleging. Het vrijwilligerswerk kent vele vormen. De maaltijdbezorging en het bezoek aan de oudere zijn hiervan de duidelijkste voorbeelden. Daarnaast ontplooien kerkelijke instanties activiteiten, zoals huisbezoek door vrijwilligers, het organiseren van kerkbezoek en dergelijke.

De intramurale zorg (zorg binnen instellingen) kent een tussenvorm van verzorging: de dagverpleging. Daarnaast wordt intensieve zorg verleent binnen verzorgingsinstellingen en bejaardenhuizen. Bij deze zorg participeren ook vrijwilligers en mantelzorgers.

Scroll naar top