Gereformeerde Gemeenten in Nederland

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland tellen (2000) 53 gemeenten verdeeld in drie classicale ressorten; 3 predikanten, en ongeveer 20.500 zielen. Dit kerkgenootschap is ontstaan nadat in 1953 dr. C. Steenblok (1894-1966), predikant bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika te Gouda, door de generale synode als docent aan de Theologische School te Rotterdam „om de eenzijdigheid van het onderwijs” werd ontslagen. Steenblok beklemtoonde de uitverkiezing onder afwijzing van een „algemeen, welmenend, onvoorwaardelijk aanbod van Gods genade voor alle hoorders”: de genade is alleen voor ontdekte, wedergeboren christenen. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland hebben de Drie Formulieren van Eenheid als belijdenis en houden zich aan de Dordtse Kerkorde. Zij gebruiken de Statenvertaling en Psalmberijming van 1773.

Adres: Parallelweg 28, 3903 BC Veenendaal.

Opleiding: Theologische School, p/a Ds. F. Mallan, Kerkstraat 87, 2951 GH Alblasserdam.

Informatie: Kerkelijk Jaarboekje der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Periodiek: De Wachter Sions.

Literatuur:

  • Om te gedenken. Opstellen aangeboden aan ds. F. Mallan, ter gelegenheid van zijn veertigjarig ambtsjubileum, Elspeet, 1988
  • L.M.P. Scholten, Na 15 jaar, Ede, 1969
  • J.H.R. Verboom en L.M.P. Scholten, Leven en leer van dr. C. Steenblok, Barneveld, 1967.
Scroll naar boven