Beatrix 1938 Koningin 1980-2013

 • M. van der Linde, Beatrix. Portret van onze koningin, Wind Publishing, 2013
 • A. Joustra (red.), Alle 33 kersttoespraken : de persoonlijke redes van koningin Beatrix, Elsevier Boeken, 2013
 • J. Chorus, Beatrix. Dwars door de weerstand heen, Atlas Contact, 2013
 • H. van Bree (eindred.), Beatrix : koningin der Nederlanden, Houten, 2013
 • E. van Arem, De Koningin en ik. Nederlanders ontmoeten Beatrix, Amsterdam, 2011
 • J. van Klinken, Onze vorstin. Protestanten over koningin Beatrix, Uitgeverij Banier, 2011
 • J. van Klinken, Openhartig. Koningin Beatrix zélf over…, Uitgeverij Banier, 2011
 • G.J. Pos, Beatrix. Koningin van alle Nederlanders, Amsterdam, 2005
 • F.J. Lammers, Wij Beatrix. Vijfentwintig jaar Koningin der Nederlanden, Baarn, 2005
 • C.A. Tamse (red.), De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt, Amsterdam, 2005
 • C.C. van Baalen en R. de Jong, Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken, Den Haag, 2005
 • R. Kooistra en S. Koole, Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin, Amsterdam, 2000
 • J. G. Kikkert en N. Hermes, Beatrix. Mens en majesteit, Utrecht, 1998
 • F. J. Lammers, Koningin Beatrix. Een instituut. Majesteit in een kritische samenleving, De Bilt, 1997
 • M. van der Linden, Beatrix. Een portret, ’s-Gravenhage, 1995
 • Koningin Beatrix, Voor het behoud van de menselijkheid. Vier redevoeringen van Koningin Beatrix, Amsterdam, 1995
 • E. H. Kossman en H. D. Tjeenk Willink, Toepraken ter gelegenheid van het 12 1/2-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin, op 30 oktober 1992 in de Grote of St. Jacobskerk te ’s-Gravenhage, Den Haag, 1993
 • C. A. van Minnen, A transatlantic friendship. Addresses by Queen Wilhelmina, Queen Juliana and Queen Beatrix of the Netherlands to the joint sessions of the United States Congress, Middelburg, 1992
 • W. Breedveld (samenstelling en inleiding), Het staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van Koningin Beatrix en Prins Claus, ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig regeringsjubileum, ’s-Gravenhage, 1992
 • R. van Kuppenveld, Beatrix vijftig jaar. Portret van een modern vorstin, Breda, 1988
 • A. Herenius-Kamstra, Beatrix koningin der Nederlanden 50 jaar. Een sterke vrouw met een warme glimlach. Groot fotoalbum met een levensbeschrijving, Ede, 1987
 • Beatrix, Inhuldigingsrede van H.M. Koningin Beatrix, Nederlandse Staatscourant
 • J. P. D. van Banning, Het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, Zaltbommel, 1966
 • G. van den Boomen en H. Lammers (red.), Beatrix, Claus, ’s-Gravenhage, 1965
 • M. van Amerongen, De prinses die kiest een man, Amsterdam, 1965
 • Hella S. Haasse, Beatrix 18 jaar, uitgegeven ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix op 31 Januari 1956, Amsterdam, 1955. 
Scroll naar boven