Inhoud

Kabinet Colijn V

beëdigd

25-7-1939

ontslag aangeboden

27-7-1939

reden aftreden

aanneming van de motie-Deckers, inhoudende afkeuring van het optreden van het kabinet.

afgetreden

10-8-1939

zittingsduur kabinet

16 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

2 ARP, 2 CRU, 5 liberaal, 1 partijloos

Ministers

Az

Dr. H. Colijn

ARP

BtZ

Mr. J. A. N. Patijn

J

Mr. J. A. de Visser

CHU

BnZ

H. van Boeyen

CHU

On

Dr. B. J. O. Schrieke

lib.

F

C. W. Bodenhausen

lib.

D

Dr. J. J. C. van Dijk

ARP

W

Jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude

LSP

EcZ

Dr. H. Colijn (a.i.)

ARP

SZ

Dr. ir. M. H. Damme

lib.

K

C. van den Bussche

lib.

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 29 (29%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Colijn V: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel III: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939″, Hoofdstuk XII. De kabinetscrisis van 1939, pp. 567-1097.

Scroll naar top