Inhoud

Aftreden

In opdracht van het ministerie van BZK heeft de Stichting Decentraalbestuur.nl onderzoek gedaan naar het aftreden van o.a. raadsleden. In de periode 2007-2009 traden 727 van de 9.436 raadleden om diverse redenen af. Onderstaande tabel geeft de verdeling van de afgetreden raadsleden over de diverse politieke partijen weer.

Partij

Totaal aantal raadsleden

Waarvan afgetreden

Aandeel afgetreden in % totaal afgetreden

Aandeel afgetreden in % aantal raadsleden binnen partij

CDA

1.913

123

16,9%

6,4%

PvdA

2.044

168

23,1%

8,2%

VVD

1.307

116

16,0%

8,9%

D66

159

13

1,8%

8,2%

GroenLinks

426

51

7,0%

12,0%

SGP

195

14

1,9%

7,2%

ChristenUnie

351

25

3,4%

7,1%

SP

315

45

6,2%

14,3%

Lijstcombinaties

187

10

1,4%

5,3%

Anders

2.531

162

22,3%

6,4%

Totaal

9.436

727

100%

7,7%

Scroll naar boven