1952

1952 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1952, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij

NL

GR

FR

DR

OV

N.O.

Polder

GE

Partij van de Arbeid

1.545.867

93.940

91.006

58.454

97.150

2.045

166.817

Katholieke Volkspartij

1.529.508

12.864

16.563

8.676

95.418

1.693

168.154

Anti-Revolutionaire Partij

603.329

45.038

56.663

23.441

40.512

1.382

62.201

Christelijk-Historische Unie

476.195

25.133

40.554

18.005

51.427

1.003

78.330

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

471.040

31.208

21.505

20.726

30.905

362

49.426

Commmunistische Partij Nederland

328.621

22.288

11.459

6.220

22.409

297

12.939

Katholieke Nationale Partij

144.520

1.821

1.033

415

4.965

23

12.495

Staatkundig Gereformeerde Partij

129.081

571

2.084

476

11.140

138

24.418

Gereformeerd Politiek Verbond

35.497

8.473 3

2.542

1.716

6.597

108

1.917

Middenstandspartij

25.128

3.464

1.677

1.059

481

2

1.793

Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

18.990

853

405

241

518

8

1.569

Socialistische Unie

18.010

674

2.866

244

851

21

1.108

Jong Conservatief Verbond

9.959

598

265

161

296

3

585

Totaal

5.335.745

246.925

248.622

139.834

362.669

7.085

581.752

(vervolg)

UT

NH

ZH

CBR1

ZE

BR

LI

Partij van de Arbeid

87.213

335.001

435.341

23

41.950

92.150

44.777

Katholieke Volkspartij

71.881

216.161

217.603

74

27.714

428.161

264.546

Anti-Revolutionaire Partij

46.252

98.123

187.901

159

20.698

17.577

3.382

Christelijk-Historische Unie

36.316

53.608

129.005

7

23.581

16.080

3.146

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

27.419

115.802

146.320

2

12.020

12.164

3.181

Commmunistische Partij Nederland

11.330

149.519

74.877

10

1.281

7.794

8.198

Katholieke Nationale Partij

8.173

28.677

32.721

1

1.579

31.365

21.252

Staatkundig Gereformeerde Partij

12.637 2

6.341

52.748

8

14.156

4.068

296

Gereformeerd Politiek Verbond

2.794

2.798

5.817

3

1.339

773

620

Middenstandspartij

1.635

2.981

6.507

1

4.611

917

Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

1.647

6.545

4.086

1

500

1.651

966

Socialistische Unie

1.063

4.641

5.621

161

437

323

Jong Conservatief Verbond

799

3.513

3.739

Totaal

309.159

1.023.710

1.302.286

289

149.590

613.137

350.687

Noten:

1 Centraal Bevolkingsregister

2 Het CBS hanteert het cijfer 12.667. Gezien de totalen van op de SGP uitgebrachte stemmen en uitgebrachte stemmen in Utrecht is dit cijfer gecorrigeerd.

3 Het CBS hanteert het cijfer 8.973. Gezien de totalen van op het GPV uitgebrachte stemmen en uitgebrachte stemmen in Groningen is dit cijfer gecorrigeerd.

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1952, uitgebrachte stemmen

per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

N.O.

Polder 1

GE

Partij van de Arbeid

29,0

38,1

36,5

41,8

26,8

28,9

28,7

Katholieke Volkspartij

28,7

5,2

6,7

6,2

26,3

23,9

28,9

Anti-Revolutionaire Partij

11,3

18,3

22,8

16,8

11,2

19,6

10,7

Christelijk-Historische Unie

8,9

10,2

16,3

12,9

14,2

14,2

13,5

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

8,8

12,7

8,6

14,8

8,5

5,1

8,5

Commmunistische Partij Nederland

6,2

9,0

4,6

4,4

6,2

4,2

2,2

Katholieke Nationale Partij

2,7

0,7

0,4

0,3

1,4

0,3

2,1

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,4

0,2

0,8

0,3

3,1

1,9

4,2

Gereformeerd Politiek Verbond

0,7

3,4

1,0

1,2

1,8

1,5

0,3

Middenstandspartij

0,5

1,4

0,8

0,8

0,1

0,0

0,3

Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

Socialistische Unie

0,3

0,3

1,2

0,2

0,2

0,3

0,2

Jong Conservatief Verbond

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

(vervolg)

UT

NH

ZH

CBR2

ZE

BR

LI

Partij van de Arbeid

28,2

32,8

33,5

8,0

28,0

15,0

12,8

Katholieke Volkspartij

23,3

21,1

16,8

25,6

18,5

69,8

75,3

Anti-Revolutionaire Partij

15,0

9,6

14,4

55,1

13,8

2,9

1,0

Christelijk-Historische Unie

11,7

5,2

9,9

2,4

15,8

2,6

0,9

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

8,9

11,3

11,2

0,7

8,0

2,0

0,9

Commmunistische Partij Nederland

3,7

14,6

5,7

3,5

0,9

1,3

2,3

Katholieke Nationale Partij

2,6

2,8

2,5

0,3

1,1

5,1

6,1

Staatkundig Gereformeerde Partij

4,1

0,6

4,1

2,8

9,5

0,7

0,1

Gereformeerd Politiek Verbond

0,9

0,3

0,4

1,0

0,9

0,1

0,2

Middenstandspartij

0,5

0,3

0,5

0,3

3,1

0,1

Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart

0,5

0,6

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Socialistische Unie

0,3

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

Jong Conservatief Verbond

0,3

0,3

0,3

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

Noten:

1 Noord-Oost Polder

2 Centraal Bevolkingsregister

Scroll naar boven