Inhoud

Algemeen

De levensloop van een individu is een uitgangspunt voor de analyse van verschillende levensfasen. In de eerste levensfase is het gezin waarin men vertoeft van grote betekenis voor de opvoeding en het socialisatieproces. De gezinsomstandigheden zijn in belangrijke mate bepalend voor de verdere levensloop van het kind.

Scroll naar top