Inhoud

Kabinet Ruys de Beerenbrouck I

beëdigd

9-9-1918

ontslag aangeboden

22-7-1922

reden aftreden

ontslagaanvrage bij het einde der parlementaire periode.

afgetreden

18-9-1922

zittingsduur kabinet

1470 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

4 RKSP, 3 ARP, 2 CHU, 1 liberaal, 1 partijloos

 

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (a.i.) (5-1-1920 –

 

 

Ministers

BtZ

Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek

lib.

J

Mr. Th. Heemskerk

ARP

BnZ

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck

RKSP

M

Jhr. G.A. A. Alting von Geusau (a.i.) (9-9-1918- 16-9-1918)

RKSP

W. Naudin ten Cate (16-9-1918 – 20-2-1919) Kritiek op zijn beleid, met name wordt hem de houding van het departement ten opzichte van personeelsorganisaties verweten.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 31-40

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (a.i.)

(20-2-1919 – 17-4-1919) (zie BnZ)

RKSP

Mr. H. Bijleveld (17-4-1919 – 5-1-1920) Reden aftreden: verwerping van de begroting.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 40-50

ARP

H. A. van IJsselsteyn (a.i.) (5-1-1920 – 31-3-1920)

CHU

W. F. Pop (31-3-1920 – 28-7-1921) Reden aftreden: verwerping van artikel 27 van de dienstplichtregeling.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 59-70

J. J. C. van Dijk (a.i.) (28-7-1921 – 18-9-1922)

ARP

F

Mr. S. de Vries Cz. (9-9-1918 – 28-7-1921) Reden aftreden: Geen instemming met zijn financiële politiek.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 70-80

ARP

Jhr. mr. D. J. de Geer (28-7-1921 – 18-9-1922)

CHU

O

Jhr.mr.G. A.A.Alting von Geusau (9-9-1918 -5-1-1920) (zie M) Reden aftreden: besnoeiing van de begroting
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 50-59

RKSP

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (a.i.) (5-1-1920 -31-3-1920) (zie BnZ en M)

RKSP

W. F. Pop (31-3-1920 – 28-7-1921) (zie M)

J. J. C. van Dijk (28-7-1921 – 18-9-1922) (zie M)

ARP

W

A. A. H. W. König

RKSP

LNH

H. A. van IJsselsteyn (9-9-1918 – 13-9-1922) (zie M) Reden aftreden: zijn werk onbevredigend gevonden.

CHU

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (a.i.) (13-9-1922 -18-9-1922) (zie BnZ, M en 0)

RKSP

K

A. W. F. Idenburg (9-9-1918 – 13-11-1919) Reden aftreden: ontslag wegens gezondheidsredenen.

ARP

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (w.) (13-8-1919 –13-11-1919) (zie BnZ, M, 0 en LNH)

RKSP

S. de Graaff (13-11-1919 – 18-9-1922)

ARP

On

Dr. J. Th. de Visser (25-9-1918 – 18-9-1922)

CHU

A

Mr. P. J. M. Aalberse (25-9-1918 – 18-9-1922)

RKSP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 50 (50%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck I: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel I ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924′, Hoofdstuk II. De kabinetsformatie van 1918, pp. 27-161 en Hoofdstuk III. De reconstructie van 1921, pp. 165-208.

Scroll naar top