Inhoud

Over de Eerste Kamer

 • Veelzijdig in deeltijd. De laatste 25 jaar in het vizier, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015 (geschreven door medewerkers griffie Eerste Kamer ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Eerste Kamer en vervolg op de hieronder vermelde uitgave ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer in 1990). De uitgave behandelt de geschiedenis van de Kamer, het Kamer- gebouw, het verloop van een vergaderdinsdag, Europese en internationale aspecten van het Kamerwerk en beeldvorming
 • A.S. Bos, “Gevallen in de Eerste Kamer. Hoe de terughoudende senaat vier bewindslieden naar huis stuurde, 1918-2015”, in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2015, Volume 17, p.31-41
 • J.Th.J. van den Berg, De Eerste Kamer of: de zin van rivaliteit, Leiden, 2006
 • E. Knippenberg, De senaat. Rechtsvergelijkend onderzoek naar het House of Lords, de Sénat, de Eerste Kamer en de Bundesrat, Den Haag, 2002
 • F. de Vries, Het Nederlandse tweekamerstelsel; over de plaats en taak van de Eerste Kamer, in: NJB, 2001, nr. 38, pp. 1827-1834
 • F. de Vries, De staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer, Deventer, 2000
 • B.H. van den Braak, De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995, Den Haag, 1998
 • F. de Vries, De politieke verantwoordelijkheid en het functioneren van de Eerste Kamer, in: D.J. Elzinga (red.), Ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland, Zwolle, 1994, pp. 149-175
 • Ch.L. Baljé (red.), Vernieuwing en Eerste Kamer. Een reflectie op het Openbaar Bestuur vanuit de ´Chambre de Réflection´, Den Haag, 1994
 • H.R.B.M. Kummeling, De Nederlandse Eerste Kamer, Zwolle, 1992
 • P.A. Manzoli, De Eerste Kamer in ontwikkeling, doctoraalscriptie, Leiden, 1991
 • A. Postma e.a., Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der StatenGeneraal,’s-Gravenhage, 1990
 • H. R. B. M. Kummeling, De Eerste Kamer: Chambre de Révolution?, in: NJB, 1990, nr.7, pp.261 -268
 • H. Bevers, Nieuws over de novelle, in: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en publiekrecht, 1990, nr. 6, pp. 391-408
 • J.H.C. van Zanen, De Eerste Kamer en de vertrouwensregel, of: je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt, in: Ars Aequi, 1985, nr. 7/8, pp. 372-378
 • M. Wolters, Is de Eerste Kamer overbodig?, in: Bestuurswetenschappen, 32 (1978), pp. 99-107
 • A. Ch. M. Rijnen, De Eerste Kamer op zoek naar de kwadratuur van de cirkel, in: Ars Aequi, 24 (1975), pp.61-85
 • J. Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen, 1957
 • A. M. Donner, De Eerste Kamer in Nederland, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, in: Jaarboek 1948, pp.27-35
 • R. Kranenburg, De Eerste Kamer, in: De Opbouw, 1 (1918), pp. 615-626
 • M.J. Kramer, De Eerste Kamer in Nederland, Amsterdam,1918
 • H. Krabbe, De Eerste Kamer, in: De Gids, 74 (1910), deel I, pp. 48-89. 
Scroll naar top