Inhoud

Geboorte

De CBS-statistieken over geboorten beslaan een breed gebied. Eind jaren negentig werden er gemiddeld per jaar 196.000 kinderen geboren, 166.000 uit formeel gehuwde ouders en 30.000 buitenechtelijk.

Vrouwen beginnen laat aan het ouderschap en krijgen relatief weinig kinderen (circa 1,6 per geboortegeneratie). De CBS-gegevens over geboorten zijn de volgende:

  • de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden
  • de plaats: thuis of in het ziekenhuis/polikliniek
  • levend- of doodgeboren
  • de nationaliteit van het kind bij de geboorte
  • of kind wel of niet buitenechtelijk is. Dit gegeven vormde vroeger een indicatie van het aantal jeugdige ongehuwde moeders. Het aantal geboorten van deze moeders, enkele duizenden per jaar, is nu sterk geconcentreerd bij bepaalde allochtone groeperingen vooral in Amsterdam. De buitenechtelijke geboorten vinden plaats bij ongehuwd samenwonenden. Buitenechtelijkheid is geen goede maatstaf meer voor problemen en voor een typering van de sociale situatie van moeder en kind
  • de rangorde van de geboorte, de geboorte van meerlingen, de (gemiddelde) leeftijd van de moeder bij de geboorte en de (gemiddelde) huwelijksduur.

Zie over de ontwikkeling van de geboorten en het ouderschap:

  • G. A. Beets, A. Bouwens en J. Schippers, Uitgesteld ouderschap, Amsterdam, 1997
  • J. de Beer en C. J. M. Prins, Bevolkingsontwikkeling 1996, in: Maandstatistiek van de Bevolking CBS, nr. 3, 1997, pp. 6-10
  • M. Kalmijn, Effecten van opleidingsniveau, duur en richting op het tijdstip waarop partners hun eerste kind krijgen, in: Bevolking en Gezin, 1996, pp. 41-71.
Scroll naar top