Inhoud

Kabel

Nederland behoort tot de dichtst bekabelde landen in Europa: meer dan drie-kwart van de ontvangst van de omroepen loopt via de kabel, al neemt het gebruik van satelliet en digitale televisie toe. De exploitanten van de kabel (verenigd in NL Kabel, de vroegere VECAI) hebben, sinds 1997, een must-carryverplichting: zijn zijn wettelijk verplicht een basispakket aan zenders door te geven. Het gaat daarbij om ten minste 15 televisiezenders en 25 radiozenders. Daaronder vallen in ieder geval de drie televisiekanalen en de vijf radiokanalen van de landelijke publieke omroep en één radio- en één televisiekanaal van de regionale en lokale publieke omroepen. Over de samenstelling van het totale pakket gaf tot 2014 op gemeentelijk niveau een door de gemeente ingestelde programmaraad advies, waarvan de kabelexploitant slechts om zwaarwegende redenen mocht afwijken. In 2009 maakte het kabinet-Balkenende bekend dat het om een aantal redenen af wilde van de programmaraden. Ten eerste konden die alleen adviseren over het analoge pakket, niet over het digitale pakket. Ten tweede waren er problemen met de Europese Commissie die vond dat de raden te veel vrijheid hebben en dat het model niet voldoende transparant was en onvoldoende rechtszekerheid bood. Verder bracht het systeem nogal wat administratieve lasten met zich mee.

In 2012 diende het kabinet-Rutte I dan ook een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in om de programmaraden af te schaffen. In plaats daarvan wordt een minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen  gegarandeerd, zodat dat mensen toegang houden tot een gevarieerd pakket van radio- en televisiezenders. Zie: Bijlage 33.426, Handelingen Tweede Kamer, 2012-2013, Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen, nrs. 1 e.v. Het wetsvoorstel werd in juli 2013 door de Tweede Kamer aanvaard.

Scroll naar top