Inhoud

Notulen ministerraad

Van de beraadslagingen in de ministerraad worden zowel een besluitenlijst als vrij uitvoerige notulen gemaakt. De besluitenlijst wordt enkele dagen na de vergadering toegezonden aan de ministers, de staatssecretarissen, de secretarissen-generaal en het Kabinet der Koningin. De notulen worden door het secretariaat van de ministerraad aan de ministers, de staatssecretarissen en het Kabinet der Koningin toegezonden. Hiernaast worden in voorkomende gevallen nog zogenaamde P-notulen opgemaakt, die uitsluitend aan de ministers worden toegezonden. De notulen van de ministerraad zijn na 20 jaar toegankelijk voor raadpleging met het oog op wetenschappelijk onderzoek van een bepaald onderwerp. Notulen die ouder zijn dan 50 jaar zijn zonder beperking openbaar (Archiefwet 1995).

Zie het volgende artikel over de val van Sebrenica uit de notulen van de ministerraad:

  • J.W.L. Brouwer, “Voor de mannen moet dan het ergste worden gevreesd.’ Uit de notulen van de ministerraad. De Val van Srebrenica, 11 juli 1995”, in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, Volume 17, p.98-106.
Scroll naar top