Inleiding

De wijze waarop een wet tot stand wordt gebracht verschilt naargelang het type wet. In belangrijke mate hangt dit samen met de juridische eisen die gelden voor de totstandkoming ervan. Naarmate een Nederlandse wet een hogere status heeft, zijn ook de totstandkomingsvereisten zwaarder. Voor de totstandkoming van een wet in formele zin gelden de zwaarste eisen. De Grondwet is tevens een wet in formele zin. Maar voor de Grondwet gelden extra zware eisen. Hierna zal eerst de wet in formele zin worden behandeld (paragraaf 3.2). De wijze waarop de Grondwet kan worden veranderd komt in paragraaf 3.3 aan de orde, gevolgd door een behandeling van de andere typen wetten (paragraaf 3.4).

Scroll naar boven