Inhoud

Juridische en sociale gevolgen echtscheiding

De arrondissementsrechtbank spreekt echtscheiding op verzoek van een van beide of beide partners uit. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meestal de eerste stap zetten in het proces dat tot echtscheiding leidt. In de nabije toekomst kan mogelijk zonder tussenkomst van de rechter worden gescheiden. Bij de echtscheiding wordt de voogdij over de kinderen bepaald en worden financiële regelingen vastgelegd. Deze regelingen betreffen ook pensioenrechten. De alimentatieverplichting eindigt indien de ex-partner hertrouwt of samenwoont. De plicht bij te dragen aan de verzorging van de kinderen blijft wel in stand.

Zie voor de sociale gevolgen van echtscheiding: M.I. Broese van Groenou, Gescheiden netwerken: de relaties met vrienden en verwanten na echtscheiding, Utrecht, 1991; J. de Jong Gierveld en P. Dykstra, Scheiden doet lijden, in: Demos, nr. 1, 1998, pp. 1-3.

Scroll naar top