Inhoud

Bepaalde onderwerpen

Voor Nederland en internationaal recht raadplege men: Netherlands Yearbook of International Law, als supplement uitgegeven bij het Netherlands International Law Review door het T.M.C. Asser Instituut. Het eerste jaarboek verscheen in 1970.

Voor Nederland in de internationale economie zie:

  • De toets op het concurrentievermogen 1997. Klaar voor de toekomst, ’s-Gravenhage, Ministerie van Economische Zaken, oktober 1997
  • W. Hout, M. Sie Dhian Ho (red.), Aanpassing onder druk. Nederland en de gevolgen van de internationalisering, Assen, 1997
  • F.G. Moquette, Van BEP tot BEB. De aanpassing van de bestuurlijke structuren aan de ontwikkelingen van de buitenlandse economische betrekkingen in Nederland sinds 1795, Leiden, 1993.
Scroll naar top