1922

1922 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1922, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

874.745

8.205

11.991

4.210

49.678

99.743

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

567.769

45.355

43.538

19.245

38.500

46.849

Anti-Revolutionaire Partij

402.277

34.104

40.780

15.170

28.857

44.264

Christelijk Historische Unie 1

270.859

14.535

517

9.809

28.379

41.006

Vrijheidsbond 1

176.929

1.280

786

1.241

1.843

38.186

Vrijzinnig-Democratische Bond

134.595

14.709

8.337

5.912

10.040

13.873

Vrijheidsbond 2

70.142

12.080

16.982

7.502

11.775

2.460

Communistische Partij Holland

53.664

5.420

1.035

561

3.109

2.153

Christelijk Historische Unie 2

47.810

708

32.513

426

1.110

2.610

Plattelandersbond (links)

36.668

6.923

2.193

11.423

3.583

1.198

Staatkundig Gereformeerde Partij

26.744

139

359

103

1.694

2.809

Vrijheidsbond 3

24.287

693

796

361

1.166

1.487

Christen-Democratische Partij

20.760

628

878

529

863

854

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

20.431

729

651

973

2.725

Christelijk-Sociale Partij

19.540

549

3.418

526

1.774

5.251

Liberale Groep

18.124

1.267

580

268

693

1.243

Lijsten Arts

15.830

99

Onafhankelijke Partij

15.227

2.145

536

471

476

883

Nieuwe Katholieke Partij

13.499

144

127

105

412

1.152

Socialistische Partij

12.411

967

988

310

2.814

672

Rapaille-partij

11.458

864

507

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

11.238

600

385

541

753

967

Plattelandspartij

10.628

3.023

2.356

371

199

535

Volkswelvaartspartij

9.784

232

298

94

404

Democratische Partij

9.209

582

361

194

534

645

Neutraal Blok Middenstanders

7.963

145

309

414

248

Plattelandersbond (rechts)

7.871

751

716

1.078

613

507

Bezuinigingsbond

7.456

266

243

1.233

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

6.001

283

278

120

Lijsten van der Zwaag

3.723

2.618

142

166

Kunstenaarspartij

3.499

752

241

Patriciërsbond

3.495

405

165

351

805

Christelijke Volkspartij

2.061

Lijst Groenendaal

1.902

Grondpartij

1.384

1.171

Plattelandersbond (rk)

1.277

62

105

258

125

Huiseigenarenpartij

1.137

103

200

71

Vrijdenkers

1.123

Lijst Coppenolie

1.061

Kiesvereniging Aller Belang

741

Partij voor Pensioenbelangen

588

132

Vrije Middenstandspartij

577

Lijst Bleeker

548

Lijst van der Werf

544

Kleine Middenstandspartij

544

Vaderlandsche Partij

354

Lijst Verweij

291

291

Lijst De Ruyter Gz.

194

Lijst Brinkman

167

Revolutionaire Partij

142

Lijsten Braam

142

Lijst Schouten

89

Lijst Busch

67

Totaal

2.929.569

156.867

176.145

80.823

192.476

316.514

UT

NH

ZH

ZE

BR

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

41.699

123.990

136.177

19.562

240.040

 139.450

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

28.703

141.118

162.554

9.583

15.565

16.759

Anti-Revolutionaire Partij

30.692

46.732

129.955

21.159

9.685

879

Christelijk Historische Unie 2

18.988

42.056

89.147

15.698

9.376

1.348

Vrijheidsbond 1

11.023

40.331

67.252

13.658

787

542

Vrijzinnig-Democratische Bond

5.196

47.876

18.424

5.873

2.792

1.563

Vrijheidsbond 2

584

7.628

6.725

1.179

2.420

807

Communistische Partij Holland

887

26.094

11.345

517

931

1.612

Christelijk Historische Unie 1

3.242

2.753

3.145

369

712

222

Plattelandersbond (links)

256

2.520

5.950

2.261

361

Staatkundig Gereformeerde Partij

1.940

923

11.476

6.563

738

Vrijheidsbond 3

662

4.188

10.941

834

2.984

175

Christen-Democratische Partij

537

12.724

2.476

482

381

408

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

813

2.766

11.008

766

Christelijk-Sociale Partij

921

2.136

4.353

243

149

220

Liberale Groep

899

4.835

6.189

1.291

664

195

Lijsten Arts

73

160

15.345

153

Onafhankelijke Partij

1.167

4.903

3.581

580

264

221

Nieuwe Katholieke Partij

948

2.256

2.018

405

4.041

1.891

Socialistische Partij

113

2.795

1.977

913

627

235

Rapaille-partij

314

7.142

2.631

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

5.364

2.041

256

331

Plattelandspartij

190

2.846

801

145

162

Volkswelvaartspartij

1.536

3.936

2.819

358

107

Democratische Partij

315

2.431

3.055

337

336

419

Neutraal Blok Middenstanders

207

3.341

2.819

480

Plattelandersbond (rechts)

375

976

1.770

750

250

85

Bezuinigingsbond

129

1.291

2.632

454

840

368

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

234

4.081

747

152

69

37

Lijsten van der Zwaag

298

249

104

146

Kunstenaarspartij

106

1.599

671

130

Patriciërsbond

389

794

308

89

189

Christelijke Volkspartij

791

1.270

Lijst Groenendaal

1.902

Grondpartij

213

Plattelandersbond (rk)

366

185

111

65

Huiseigenarenpartij

738

25

Vrijdenkers

1.123

Lijst Coppenolie

1.061

Kiesvereniging Aller Belang

741

Partij voor Pensioenbelangen

341

115

Vrije Middenstandspartij

577

Lijst Bleeker

548

Lijst van der Werf

544

Kleine Middenstandspartij

544

Vaderlandsche Partij

354

Lijst Verweij

Lijst De Ruyter Gz.

194

Lijst Brinkman

167

Revolutionaire Partij

142

Lijsten Braam

142

Lijst Schouten

89

Lijst Busch

67

Totaal

153.065

560.283

707.160

105.011

311.042

170.183

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1922, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

29,9

5,2

6,8

5,2

25,8

31,5

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

19,4

28,9

24,7

23,8

20,0

14,8

Anti-Revolutionaire Partij

13,7

21,7

23,2

18,8

15,0

14,0

Christelijk Historische Unie 2

9,2

9,3

0,3

12,1

14,7

13,0

Vrijheidsbond 1

6,0

0,8

0,5

1,6

1,0

12,1

Vrijzinnig-Democratische Bond

4,6

9,4

4,7

7,3

5,2

4,4

Vrijheidsbond 2

2,4

7,7

9,6

9,3

6,1

0,8

Communistische Partij Holland

1,8

3,5

0,6

0,7

1,6

0,7

Christelijk Historische Unie 1

1,6

0,5

18,5

0,5

0,6

0,8

Plattelandersbond (links)

1,3

4,4

1,2

14,1

1,9

0,4

Staatkundig Gereformeerde Partij

0,9

0,1

0,2

0,1

0,9

0,9

Vrijheidsbond 3

0,8

0,4

0,5

0,5

0,6

0,5

Christen-Democratische Partij

0,7

0,4

0,5

0,7

0,5

0,3

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

0,7

0,5

0,4

0,5

0,9

Christelijk-Sociale Partij

0,7

0,4

1,9

0,7

0,9

1,7

Liberale Groep

0,6

0,8

0,3

0,3

0,4

0,4

Lijsten Arts

0,5

0,0

Onafhankelijke Partij

0,5

1,4

0,3

0,6

0,3

0,3

Nieuwe Katholieke Partij

0,5

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

Socialistische Partij

0,4

0,6

0,4

1,5

0,2

Rapaille-partij

0,4

0,5

0,2

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

0,4

0,4

0,2

0,7

0,4

0,3

Plattelandspartij

0,4

1,9

1,3

0,5

0,1

0,2

Volkswelvaartspartij

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

Democratische Partij

0,3

0,4

0,2

0,2

0,3

0,2

Neutraal Blok Middenstanders

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

Plattelandersbond (rechts)

0,3

0,5

0,4

1,3

0,3

0,2

Bezuinigingsbond

0,3

0,2

0,1

0,4

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

0,2

0,2

0,1

0,0

Lijsten van der Zwaag

0,1

1,5

0,1

0,1

Kunstenaarspartij

0,1

0,4

0,1

Patriciërsbond

0,1

0,3

0,2

0,2

0,3

Christelijke Volkspartij

0,1

Lijst Groenendaal

0,1

Grondpartij

0,0

0,7

Plattelandersbond (rk)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Huiseigenarenpartij

0,0

0,1

0,1

0,0

Vrijdenkers

0,0

Lijst Coppenolie

0,0

Kiesvereniging Aller Belang

0,0

Partij voor Pensioenbelangen

0,0

0,0

Vrije Middenstandspartij

0,0

Lijst Bleeker

0,0

Lijst van der Werf

0,0

Kleine Middenstandspartij

0,0

Vaderlandsche Partij

0,0

Lijst Verweij

0,0

0,1

Lijst De Ruyter Gz.

0,0

Lijst Brinkman

0,0

Revolutionaire Partij

0,0

Lijsten Braam

0,0

Lijst Schouten

0,0

Lijst Busch

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

27,2

22,1

19,3

18,6

77,2

81,9

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

18,8

25,2

23,0

9,1

5,0

9,9

Anti-Revolutionaire Partij

20,1

8,3

18,4

20,1

3,1

0,5

Christelijk Historische Unie 2

12,4

7,5

12,6

14,9

3,0

0,8

Vrijheidsbond 1

7,2

7,2

9,5

13,0

0,3

0,3

Vrijzinnig-Democratische Bond

3,4

8,5

2,6

5,6

0,9

0,9

Vrijheidsbond 2

0,4

1,4

1,0

1,1

0,8

0,5

Communistische Partij Holland

0,6

4,7

1,6

0,5

0,3

1,0

Christelijk Historische Unie 1

2,1

0,5

0,4

0,4

0,2

0,1

Plattelandersbond (links)

0,2

0,5

0,8

2,2

0,1

Staatkundig Gereformeerde Partij

1,3

0,2

1,6

6,2

0,2

Vrijheidsbond 3

0,4

0,8

1,6

0,8

1,0

0,1

Christen-Democratische Partij

0,4

2,3

0,4

0,5

0,1

0,2

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

0,5

0,5

1,6

0,3

Christelijk-Sociale Partij

0,6

0,4

0,6

0,2

0,1

Liberale Groep

0,6

0,9

0,9

1,2

0,2

0,1

Lijsten Arts

0,0

0,0

4,9

0,1

Onafhankelijke Partij

0,8

0,9

0,5

0,6

0,1

0,1

Nieuwe Katholieke Partij

0,6

0,4

0,3

0,4

1,3

1,1

Socialistische Partij

0,1

0,5

0,3

0,9

0,2

0,1

Rapaille-partij

0,2

1,3

0,4

Nederlandse Bond van Belastingbetalers

1,0

0,3

0,1

0,2

Plattelandspartij

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

Volkswelvaartspartij

1,0

0,7

0,4

0,3

0,1

Democratische Partij

0,2

0,4

0,4

0,3

0,1

0,3

Neutraal Blok Middenstanders

0,1

0,6

0,4

0,5

Plattelandersbond (rechts)

0,2

0,2

0,3

0,7

0,1

0,1

Bezuinigingsbond

0,1

0,2

0,4

0,4

0,3

0,2

Algemene Nederlandse Vrouwenorganisatie

0,2

0,7

0,1

0,1

0,0

Lijsten van der Zwaag

0,1

0,0

0,1

Kunstenaarspartij

0,1

0,3

0,1

0,0

Patriciërsbond

0,3

0,1

0,0

0,0

0,1

Christelijke Volkspartij

0,2

0,2

Lijst Groenendaal

1,1

Grondpartij

0,0

Plattelandersbond (rk)

0,1

0,0

0,0

0,0

Huiseigenarenpartij

0,1

Vrijdenkers

0,2

Lijst Coppenolie

1,0

Kiesvereniging Aller Belang

0,2

Partij voor Pensioenbelangen

0,1

0,0

Vrije Middenstandspartij

0,1

Lijst Bleeker

0,1

Lijst van der Werf

0,1

Kleine Middenstandspartij

0,1

Vaderlandsche Partij

0,1

Lijst Verweij

Lijst De Ruyter Gz.

0,0

Lijst Brinkman

0,0

Revolutionaire Partij

0,0

Lijsten Braam

0,0

Lijst Schouten

0,0

Lijst Busch

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

Scroll naar boven