Inhoud

Ontstaan van kranten

In het begin van de zeventiende eeuw ontstonden de eerste Nederlandse kranten: in 1618 verscheen wekelijks de Courant uyt Italien, Duijtslandt. Op grond van een plakkaat uit 1702 werd de uitgave van dergelijke nieuwsbladen afhankelijk gemaakt van de toestemming van de stedelijke regeringen. Zie over het ontstaan van kranten in Nederland:

  • M. Schneider en J.J. Giele, Verleden en heden van de krant, Amsterdam, 1970
  • K. Baschwitz, De krant door alle tijden, Amsterdam, 1949. 

Zie voorts over de historische ontwikkeling van de pers:

  • M. Schneider en J.M.H.J. Hemels, De Nederlandse krant 1618-1978. Van „nieuwstydinghe” tot dagblad, Baarn, 1979
  • K. Baschwitz, The history of the daily press in the Netherlands, in: Bulletin of the International Committee of Historical Sciences, 10 (1938), pp. 96-113. 
Scroll naar top