Inhoud

Verkiezingsdata en kartografie

Aan de weergave van de Nederlandse verkiezingen op kaarten wordt door specialisten niet veel aandacht besteed. In de volgende publikaties zijn een of meer kartografische voorstellingen opgenomen of worden kaarten uitdrukkelijk becommentarieerd.

Zie:

 • R. Tamsma, The Netherlands in Fifty maps, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 1988, nr. 3
 • J.J. Harts e.a., De Utrechtse stemmen in kaart. Gemeenteraadsverkiezingen 1986, Geografisch Instituut, RUU Utrecht, Utrecht, 1986
 • G. Mik en J.H. Stikkelbroek, Verkiezingen in Rotterdam; een geografische verkenning van de verkiezingen 1970-1982 en een nadere analyse van de ruimtelijke structuur der Tweede-Kamerverkiezingen van 1982, NGS/KNAG serie 1, Amsterdam, 1985
 • H. Jeekel en M. Schroor, Regionale analyse van verkiezingen, in: De Nieuwe Geografenkrant, 5 (juni 1981), pp. 6-7
 • H. van der Wusten, Verkiezingsuitslagen. Commentaar bij blad Xl-10-S, in: Kartografisch Tijdschrift, 6 (1980), pp. 27-31
 • H. Jeekel, Regionale analyse van statenverkiezingen, in: De Nieuwe Geografenkrant, 2 (1978), pp. 1-4
 • R. Tamsma, One Hundred Times The Netherlands in Maps, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Amsterdam(l977), nr. 3
 • Atlas van Nederland, ‘s-Gravenhage 1963-1977, Kaart XI-10 en X I- 10-S, Politieke gezindte
 • Stichting Noord-Holland Provinciaal Opbouworgaan, Sociale Atlas Noord Holland Deel II. Kerkelijke en politieke verhoudingen, Haarlem, 1963.

   

Op de website www.nederlandkiest.nl (een samenwerkingsproject van NOVA, NOS en Den Haag Vandaag) kan men onder “uitslagen” kaarten vinden van de overheersende partij, van de uitslag per partij en van de opkomst per gemeente voor de Tweede-Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 en 2002. Men kan op de kaarten inzoemen per provincie en per gemeente en er zijn eveneens staafdiagrammen met de cijfermatige gepercenteerde uitslagen per gemeente op de site beschikbaar.

In de Historisch Ecologische Databank (Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie en Planologie, Universiteit van Amsterdam) zijn met name, weliswaar incomplete, data over de Tweede-Kamerverkiezingen van 1922,1925 en 1929 te vinden die overigens ontoegankelijk zijn. Verder vindt men er de Tweede-Kamerverkiezingen per gemeente 1933-1986. Daarnaast zijn de gegevens over religieuze gezindte en verstedelijking over de langere termijn van belang. De data zijn electronisch beschikbaar. Te bereiken via Arjan Sas a.sas@frw.uva.nl

Zie voor de Tweede-Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief: R. de Jong, H. van der Kolk en G. Voerman, Verkiezingen op de kaart 1848-2010 : Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief, Utrecht, 2011.

Scroll naar top