Inhoud

Literatuur

 • F.M. van der Meer en L.J. Roborgh, Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat, Alphen aan den Rijn, 1993
 • W. Lemstra, De Secretaris-Generaal. Een onderzoek naar de rol van de Secretaris-Generaal in het overheidsmanagement, Alphen aan den Rijn, 1993
 • H. Boels, Binnenlandse Zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806. Een reconstructie, Den Haag,1993
 • F.M. van der Meer en J.C.N. Raadschelders, ,,Administrative history in the Netherlands: state of the art and research agenda”, in: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 4 (1992), pp. 327-342
 • J.W. Janssens, De commissaris van de Koningin. Historie en functioneren, Den Haag, 1992
 • W.P. Secker, Ministers in beeld. De sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990), Leiden, 1991
 • F. Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, New York/Basel, 1991
 • J.C.N. Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen 1600-1980. Een historisch-bestuurskundig onderzoek in vier Noord-Hollandse gemeenten, Den Haag, 1990
 • J.G. Gosman, “De ontwikkeling van een centrale bureaucratie in Nederland. Van de laatstejaren van de Republiek tot de Belgische afscheiding”, in: Bestuurswetenschappen, 43 (1989), pp. 35-50
 • J.C.N. Raadschelders, “Departementen in historisch en vergelijkend perspectief’, in: J.L.M. Hakvoort, J.M. de Heer (eds.), Wetenschap over departementen. Theoretische confrontaties, Den Haag, 1989, pp. 16-38
 • A. Crerner, ,,L’administration dans les encyclopédies et dictionnaires français du 17e et du 18e siècle”, in: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte, 1 (1989), pp. 1-13
 • J.C.N. Raadschelders, “Bureaucratisering in het gemeentelijk onderwijsbestel 1795-1980”, in: A.M.L. van Wieringen, J. Ax, S. Karsten (eds.), Gemeenten en onderwijs, Lisse, 1988, pp. 177-188
 • P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken. De ontwikkeling naar de moderne bureaucratie in Nederland, Kampen, 1988
 • A. van Braam (m.m.v.) M.L. Bemelmans-Videc, Leerboek Bestuurskunde, Muiderberg, 1986
 • J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede Kamerleden tussen 1849-1970, Weesp, 1983
 • P. Sheriff, “Sociology of Public Bureaucracies 1965-1975”, in: Current Sociology, 24 (1976), pp. 1- 175
 • H. Jacoby, The bureaucratization of the world, Berkeley, 1976
 • M. Albrow, Bureaucracy, London, 1970
 • S.N. Eisenstadt, “Bureaucracy and Bureaucratization: A Trend Report and Bibliography”, in: Current Sociology, 7 (1958), pp. 99165
 • A. van Braam, Ambtenaren en bureaucratie in Nederland 1850-1950, Zeist, 1957
 • J.C. Beth, De departementen van algemeen bestuur, gedurende het tijdvak 1798-1907, Groningen, 1907
 • W.M. de Brauw, De departementen van algemeen bestuur in Nederland sedert de omwenteling van 1795, Utrecht, 1864.
Scroll naar top