Wilhelmina 1880-1962

 • G. Aalders, Wilhelmina. Werkelijkheid en fictie, Just Publishers, 2018
 • C. Fasseur, Wilhelmina. Ter herinnering 1880-1962, Amsterdam, 2012
 • B. van Nieuwenhuizen, Wilhelmina. Vorstin op een te hoog voetstuk, Uitgeverij Aspekt, 2010
 • J. Schaap, Het recht om te waarschuwen. Over de Radio Oranje-toespraken van Koningin Wilhelmina, Amsterdam, 2007
 • C. Fasseur, Wilhelmina. De jonge Koningin, Amsterdam, 2003
 • C. Fasseur, Wilhelmina. Sterker door strijd, z.p., 2002
 • C. Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormloze jas, Amsterdam, 2001
 • R. W. A. M. Cleverens, Om reden van discretie. Herinneringen aan C. barones van Wassenaer van Catwijk-barones van Boetzelaer, dame du palais van Koningin Wilhelmia 1868-1916, Middelburg, 1999
 • B. Udink (samenst., inl.), Wilhelmina. Een portret in herinneringen, Amsterdam, 1998
 • H. Plas, Toen Wilhelmina regeerde. Stabiliteit en verandering in de Nederlandse samenleving 1898-1948, Amsterdam,1998
 • F. J. Lammers, Wilhelmina. Boegbeeld van de monarchie, Baarn, 1998
 • C. Fasseur, Wilhelmina. De jonge Koningin, Amsterdam, 1998
 • R.W.A.M. Cleverens, De Oranje-erfopvolging rond de eeuwwisseling. Troonpretendenten en huwelijkskandidaten 1898-1909, Middelburg, 1997
 • A. P. J. van Osta (samenstelling), Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wilhelmina en Juliana, Amsterdam, 1995
 • C. A. van Minnen, A transatlantic friendship. Addresses by Queen Wilhelmina, Queen Juliana and Queen Beatrix of the Netherlands to the joint sessions of the United States Congress, Middelburg, 1992
 • J. H. F. Dumonceau en R.W.A.M. Cleverens, Als ik mij niet vergis …. „Souvenirs” van J. H. F. graaf Dumonceau, opperceremoniemeester en grootmeester van H.M. Koningin Wilhelmina, 1859-1952, Middelburg, 1991
 • Ph. Groeneveld, Koningin Wilhelmina 1880-1962. Een geschreven portret, Zaltbommel, 1990
 • J. C. Kikkert, Wilhelmina. Vorstin tussen verleden en toekomst, Houten, 1988 (2e druk)
 • C. A. Tamse (red.), Koningin Wilhelmina, Alphen aan den Rijn, 1981
 • G. van der Ham, Wilhelmina in Londen. Documenten en dagboeken van een regering in ballingschap, Haarlem, 1981
 • F. J. Lammers, Wilhelmina. Moeder des vaderlands, Baarn, 1972
 • L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, ’s-Gravenhage, 1969-1991; Deel 2: Neutraal, pp. 1-44; Deel 9: Londen, eerste helft, pp. 103-122; Deel 10: Het laatste jaar, tweede helft, pp. 871-993; Deel 12: Epiloog, eerste helft, pp. 83-106. Zie voor een volledig overzicht van passages over Koningin Wilhelmina in dit standaardwerk: deel 13 Bijlagen/Register, p. 284-285
 • Th. Booy, De levensavond van Koningin Wilhelmina, Amsterdam, 1965
 • H. L. T. de Beaufort, Wilhelmina 1880-1962. Een levensverhaal, ’s-Gravenhage, 1965
 • Th. Booy, Het is stil op Het Loo… Overpeinzingen in memoriam Koningin Wilhelmina, Amsterdam, 1963 (2e druk)
 • A. Alberts, Wilhelmina. Koningin der Nederlanden. Vorstin in oorlog en vrede, Den Haag, 1963
 • Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, Eenzaam maar niet alleen, Amsterdam, 1959
 • D. H. Couvée, Leve de Willemien! Het jaar 1898 van Wilhelmina’s inhuldiging opnieuw beleefd, Den Haag, 1958
 • L. W. G. Scholten, Het koningschap onder Wilhelmina, Amsterdam, 1958 (Academische rede Amsterdam VU)
 • J. de Iongh en M. Kohnstamm (samenstelling), Wilhelmina. Een levensgeschiedenis in foto’s, Amsterdam, 1948
 • Koningin Wilhelmina en haar voorgeslacht vanaf den Dillenburg tot onze dagen, Arnhem, 1901
 • G. L. Kepper, Gedenkboek. Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven, Den Haag, 1899 (oorspronkelijk verschenen in 20 afleveringen, 1896-1899)
 • G. L. Kepper, Officieel gedenkboek van de feestelijke ontvangst en de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria binnen Amsterdam in 1898, Amsterdam, 1898
 • H. Hickman, H.M. Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Vanaf hare geboorte tot op heden, ’s-Gravenhage, 1895
 • E. Saxton Winter, Toen onze Koningin nog een prinsesje was. Persoonlijke herinneringen uit de kinderjaren van onze Koningin, Amsterdam, z.j. (van de gouvernante van Wilhelmina, vertaald door H. S. S. Kuyper).
Scroll naar boven