Inhoud

Documentatie-instellingen

Behalve de gemeentelijke of rijksarchiefinstellingen en de wetenschappelijke bibliotheken bestaan er ook instellingen, die zich toeleggen op een specifiek deel van de Nederlandse geschiedenis. Hier volgt een overzicht van onderzoek en/of documentatie-instellingen, die relevant zijn voor de bestudering van Nederlandse politieke partijen.

  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Rijksuniversiteit Groningen, Oude Boteringestraat 52, 9712 GL, Groningen, tel. (050) 363 6830; website: www.dnpp.nl.
    Dit centrum is opgericht in 1973 en beschikt onder andere over een voortdurend bijgehouden systematische bibliografie betreffende Nederlandse politieke partijen, een brochurecollectie, een geluidsarchief, partijarchieven, een handbibliotheek, een partijdatabestand en uitgebreide collecties dag-, opinieweek- en partijbladen, verkiezingsprogramma’s en partij-affiches. In het Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen wordt een overzicht gegeven van de partijpolitieke gebeurtenissen in het afgelopen jaar en worden verschillende artikelen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines opgenomen. Eenvolledig overzicht wordt gegeven in de Beschrijving van het aanwezige materiaal op het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, dat om de drie jaar verschijnt.

  • Parlementair Documentatiecentrum (PDC), Rijksuniversiteit Leiden, Gebouw Eerste Kamer, Binnenhof 22, 2513 AA ’s-Gravenhage, tel. (070) 362 45 71, toestel 201; website: www.dds.nl/overheid/pdc. Zie voor de databestanden van het PDC: Hoofdstuk A0600, paragraaf 9.1.

  • Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Katholieke Universiteit Nijmegen, p/a Universiteitsbibliotheek, Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen, tel. (024) 361 24 12; website: www.kdc.kun.nl. Dit centrum is opgericht in 1969 en verzamelt documentatie over het katholieke leven in Nederland in de 19e en 20ste eeuw, waaronder documentatie betreffende politieke partijen. Het KDC bezit o.a. uitgebreide archieven van partijen en personen, een handbibliotheek, brochures en periodieken. De ontsluiting van de bestanden van het KDC is geautomatiseerd.

  • In het Jaarboek Katholiek Documentatiecentrum worden documentatietechnische bijdragen opgenomen, alsmede historisch-wetenschappelijke artikelen over aspecten van het Nederlandse katholicisme. In het Jaarboek 1983 is een uitgebreide Gids voor de Documentatie van het Katholiek Documentatie Centrum opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de aanwezige bestanden.

  • Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme (HDC). Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, tel. (020) 444 52 70; website: www.vu.nl/hdc. Dit centrum ging in 1971 van start en heeft tot doel het verwerven en beheren van archieven en documenten, die betrekking hebben op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland sedert 1800. Het centrum bezit o.a. archieven van partijen en van personen.
  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel. (020) 668 58 66; website: www.iisg.nl. De Nederlandse afdeling van dit in 1935 opgerichte instituut bevat vele archieven, publicaties, foto’s, etc. van o.a. politieke partijen en personen. Met name – maar niet uitsluitend – partijen van linkse signatuur zijn gearchiveerd. Voor een overzicht zie: M. Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, Amsterdam 1983.

  • Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (C.P.G.), Katholieke Universiteit Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 4, 6525 GD Nijmegen, tel. (024) 361 24 63; website: www.let.kun.nl/cpg. Het C.P.G. beoogt te voorzien in de lacunes in de na-oorlogse parlementaire geschiedschrijving, waarbij de partijpolitiek vanzelfsprekend aan de orde komt. In 1977 verscheen het eerste deel van en reeks monografieën over de na-oorlogse parlementaire geschiedenis. Jaarlijks geeft het C.P.G. Politieke Opstellen uit.
Scroll naar top