Inhoud

Gebruikte afkortingen van partijnamen

AOV

Algemeen Ouderen Verbond

ARP

Anti Revolutionaire Partij

BP

Boerenpartij

CDA

Christen Democratisch Appèl

CDU

Christelijk-Democratische Unie

CHU

Christelijk-Historische Unie

CP

Centrumpartij

CPH

Communistische Partij Holland (=CPN)

CPN

Communistische Partij van Nederland (=CPH)

D66

Democraten 66

DS’70

Democratisch Socialisten ’70

EVP

Evangelische Volkspartij

GPV

Gereformeerd Politiek Verbond

GL

GroenLinks

HGS

Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij

KDB

Katholiek-Democratische Bond

KDP

Katholiek Democratische Partij

KEN

Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland

KNP

Katholieke Nationale Partij

KVP

Katholieke Volkspartij

LSP

Liberale Staatspartij (De Vrijheidsbond)

LU

Liberale Unie

NESB

Nationaal Europese Sociale Beweging

NKP

Nieuwe Katholieke Partij

NSB

Nationaal Socialistische Beweging

NVU

Nederlandse Volksunie

OSP

Onafhankelijke Socialistische Partij

PPR

Politieke Partij Radikalen

PSO

Partij voor Socialisme en Ontwapening

PSP

Pacifistisch Socialistische Partij

PvdA

Partij van de Arbeid

RKPN

Rooms-Katholieke Partij Nederland

RKSP

Roomsch-Katholieke Staatspartij

RKVP

Roomsch Katholieke Volkspartij

RPF

Reformatorische Politieke Federatie

RSAP

Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij

RSP

Revolutionair Socialistische Partij

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

SDB

Sociaal-Democratische Bond

SDP

Sociaal-Demokratische Partij

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

SP

Socialistiese Partij (later: Socialistische Partij)

SU

Socialistische Unie

SWP

Socialistische Werkers Partij

VCN

Verbond van Communisten in Nederland

VDB

Vrijzinnig Democratische Bond

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Scroll naar boven