Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap telt (1-1-2002) 5223 leden en 1825 vrienden, verdeeld over een 46-tal gemeenten en kringen.

Iedere gemeente is (krachtens de kerkorde 1950) zelfstandig, en laat zich vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering; de dagelijkse leiding berust bij de Commissie tot de zaken der Remonstrantse Broederschap. Sinds 1966 bestaat er intercommunie met de Nederlandse Hervormde Kerk; de Broederschap is als waarnemer betrokken bij Samen op Weg. De Broederschap is lid van de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland.

Adres: Bureau Remonstrantse Broederschap, Nieuwe Gracht 27a, 3512 LC Utrecht.

Informatie: Adresboek Remonstrantse Broederschap.

Opleiding: Seminarium der Remonstranten, Matthijs de Vrieshof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Periodiek: maandblad AdRem.

Literatuur:

  • E.H. Cossee e.a., De Remonstranten, Kampen, 2000 (serie: Wegwijs).

     

  • W.B. Drees (red.), Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom, Amsterdam, 1999;

     

Scroll naar boven